Hornfisk - Fangstjournalens app finde et kort over, hvor i Danmark der er indrapporteret fangster af hornfisk den seneste uge, samt et barometer der tager temperaturen på dagens fangstchancer.

Det er sæson for hornfisk og med Fangstjournalen får du et overblik over fangststeder

mandag 26 apr 21
|
I Danmark bliver der nu fanget hornfisk - her får du overblikket over fangststeder for hornfisk.

Fangstjournalen indsamler, sammen med lystfiskerne, videnskabelige data om vores fiskebestande. Blandt andet indsamler vi data til klimaforskning, hvor lystfiskerne kan hjælpe med viden om, hvor og hvornår sæsonfisk, som f.eks. hornfisk og makrel optræder langs vores kyster.

På den måde kan vi sammen blive klogere på, hvordan klimaændringer vil påvirke bestandene af hornfisk og makrel i fremtiden og dermed også påvirke lystfiskeres fiskeri 🎣.

Som tak for besværret kan man i Fangstjournalens app finde et kort over, hvor i Danmark der er indrapporteret fangster af hornfisk den seneste uge samt et barometer, der tager temperaturen på dagens fangstchancer. Vi håber, det er en hjælp til planlægningen af dit fiskeri.

PS: Desto flere fisketure efter hornfisk, man indberetter i Fangstjournalen, desto bedre hornfiskkort/-barometer til glæde for dig og dine fiskekolleger og jo bedre klimadata til forskningen 😉 Tak for alle jeres allerede mange gode indberetninger.

Af Christian Skov, Mark Payne og Finn Sivebæk DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id=%7B5D585A7E-A363-4958-B38C-5F2E0849B8CB%7D
25 SEPTEMBER 2021