Fangstraterne var højere i 2019 end de foregående år

Godt å-havørredfiskeri 2019

torsdag 06 feb 20
|
Fangstraterne var højere i 2019 end de foregående år

På baggrund af de fisketure I lystfiskere har indberettet i Fangstjournalen, tyder det på at havørredfiskeriet i de danske vandløb var bedre i 2019, sammenlignet med 2016, 2017 og 2018.

I 2019 er der landet en havørred ca. hver 5. time. Til sammenligning blev der fanget en havørred ca. hver 7. time i de andre år af Fangstjournalens levetid.

Vi venter spændt på indrapporteringerne fra de danske åer i 2020 og om de gode takter fortsætter. 

I denne opsummering, har vi puljet 4 års data (2016 – 2019), hvilket kan opgøres til ca. 4000 fisketure af 541 forskellige brugere som har fisket efter havørred i 135 forskellige danske åer. Samlet set er der i perioden indrapporteret 1800 havørreder i Fangstjournalen fordelt på ca. 12000 timers fiskeri. 


Knæk og bræk!Den årlige gennemsnitlige fangstrate af havørred i danske åer fra 2016-2019.

Den årlige gennemsnitlige fangstrate af havørred i danske åer fra 2016-2019.

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id=%7B590327C2-7995-45AE-B9C3-F2EB165BF977%7D
16 MAJ 2021