Hornfisk

Hornfisk- og makreloversigtskort

torsdag 18 jun 20
|
Fangstjournalen har netop udgivet en ny app

Fangstjournalen har netop udgivet en ny app. En af app’ens nye features er oversigtskort over fangster af makrel og hornfisk. Kortene viser, i store træk, hvor i landet der er fanget fisk den seneste uge og er baseret på indrapporteringerne i Fangstjournalen fra jer lystfiskere. Ved at bruge Fangstjournalen hver gang du er på fisketur efter makrel eller hornfisk, bidrager du til kortet til glæde for andre lystfiskere. F.eks. dem som gerne vil vide, hvor i landet der lige nu fanges fisk.

Ved at bruge Fangstjournalen hjælper du samtidig med at skaffe oplysninger til DTU Aquas forskning omkring, hvor og hvornår sæsonfisk som f.eks. hornfisk og makrel optræder langs vores kyster, og ikke mindst, hvordan fremtidige klimaændringer vil påvirke fiskenes adfærd - og dermed lystfiskeres fiskeri 🎣. I tillæg kan du blive klogere på dit eget fiskeri.

K&B! ☀️👍🎣

PS. Hvis du ikke ønsker, at dine makrel- og hornfiskfangster skal indgå på kortet, kan du angive fangsten som hemmelig i Fangstjournalen 😉


Oversigtkort over Makrel og Hornfisk fangsterne finder du på siden ”Viden” i Fangstjournalens nye app.
Oversigtkort over Makrel og Hornfisk fangsterne finder du på siden ”Viden” i Fangstjournalens nye app. 

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id=%7B530054B8-F63F-41B1-971D-C4F4D396E154%7D
23 MARTS 2023