Spinnere og woblere fanger større havørreder i åen end andet endegrej.

Hvilken havørred-agn fanger de største i åen

onsdag 22 maj 19
|
Spinnere og woblere fanger større havørreder i åen end andet endegrej.

Tidligere har vi kigget på Fangstjournalens anonyme data og undersøgt, hvilke agn der fanger flest havørreder i åen pr time (dét gjorde wobleren).

Fangstjournalens statistik peger derimod på, at hvis du går efter de største havørreder, så skal du vælge at fiske med spinner: Spinnefiskerens fangster har en gennemsnitlig længde på 51,5 cm. - det er dog tæt forfulgt af den effektive wobler med 50,2 cm. Vådfluen ender på en 3. plads og de mest beskedne gennemsnitslængder finder vi blandt de lystfiskere, som vælger enten tørfluen eller orm. Begge disse typer af agn leverer en gennemsnitlig længde på godt 42 cm.

Diagrammet er baseret på anonyme fisketure i 62 navngivne vandløb i Danmark. Antallet af fisk indrapporteret pr agn samt den såkaldte standardafvigelse er indsat på figuren.

 

K&B til jer alle derude i foråret 💪🎣

 

Gennemsnitslængder af havørreder fanget på forskelligt endegrej og registreret i Fangstjournalen. Fangsterne er fra 62 forskellige vandløb. Antallet af fisk indrapporteret pr agn samt den såkaldte standardafvigelse er indsat på figuren. Fisk fanget på spin og wobler er længere end fiske fanget på andet endegrej.

Gennemsnitslængder af havørreder fanget på forskelligt endegrej og registreret i Fangstjournalen. Fangsterne er fra 62 forskellige vandløb. Antallet af fisk indrapporteret pr agn samt den såkaldte standardafvigelse er indsat på figuren. Fisk fanget på spin og wobler er længere end fiske fanget på andet endegrej.

Statistik fra de fisketure efter havørreder i åen som er indrapporteret til Fangstjournalen peger på at woblere og spinnere fanger længere havørreder end andet endegrej som tørflue og orm.

Statistik fra de fisketure efter havørreder i åen som er indrapporteret til Fangstjournalen peger på at woblere og spinnere fanger længere havørreder end andet endegrej som tørflue og orm.

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id=%7B2C01F0C6-9757-49DD-8A45-D02D2602C800%7D
6 MAJ 2021