Flere fisk om efteråret

Efterårshavørreder over målet 🎣

torsdag 14 nov 19
|
Flere fisk om efteråret

I en tidligere nyhed kortlagde vi, at efteråret er den årstid hvor fangstchancerne for havørred er størst. I efterårslyset bliver der i gennemsnit fanget ca. en havørred pr 3. timers fiskeri. I de andre sæsoner går der i snit 5-6 timer mellem hver fisk.

Kigger vi nærmere på de flotte fangstrater om efteråret, så er de især drevet af undermålsfisk. Tæt på 60 % af de havørreder der bliver fanget om efteråret, bliver angivet som undermålere. I de andre sæsoner ligger tallet omkring 40%. Efterårets gode nyhed er dog, at ser vi bort fra undermålerne, så peger tallene stadig på at der at der er lidt kortere mellem havørrederne om efteråret.

Om efteråret er der godt 7 timer mellem målsfiskene, mens det i andre sæsoner i gennemsnit tager et sted mellem 8 og 10 timer at fange en havørred over 40 cm. Så endnu en god grund til at tage ud at fiske i efterårssolen (eller regnen).😉

Tallene er baseret på de ca 54.000 timers fiskeri efter havørred som I lystfiskere indtil videre har indrapporteret til Fangstjournalen

Knæk og bræk 💪🎣


Der skal bruges færre fisketimer om efteråret på at fange en havørred over målet.

Der skal bruges færre fisketimer om efteråret på at fange en havørred over målet.

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id=%7B2B7871C0-5449-4636-B5BE-38CD249C8368%7D
16 MAJ 2021