Solide fangstrater af kysthavørreder i foråret 2019

Forårshavørreder på kysten; Gennemsnitsstørrelser og fangstrater 🎣

onsdag 28 aug 19
|
Solide fangstrater af kysthavørreder i foråret 2019

På baggrund af jeres anonyme indberetninger af havørreder over 40 cm, så tegner der sig et par interessante tendenser:

Forårsmånederne (og forårs-fiskerne, forstås) har de sidste fire år leveret havørreder med et ret konsistent størrelsessnit på knap 50 cm. Interessant er det også, at marts 2019 præsterede den bedste fangstrate på fisk over målet, nemlig 0,164 fisk/time, set i forhold til alle de forårsmåneder vi har data fra.

 

 

K&B derude i det sidste af sommervarmen 💪🎣

 

Fangstrater af havørreder over 40 cm på kysten i forårsmånederne 2016 til 2019. Marts 2019 skiller sig ud

Fangstrater af havørreder over 40 cm på kysten i forårsmånederne 2016 til 2019. Marts 2019 skiller sig ud.

Gennemsnitslængder for havørreder over 40 cm fanget om foråret på kysten 2016-2019

Gennemsnitslængder for havørreder over 40 cm fanget om foråret på kysten 2016-2019.

Statistik for havørreder over 40 cm fanget på kysten i forårsmånederne 2016-2019 peger på gennemsnitsstørrelser omkring 50 cm og fangstrater op til 0,16 havørreder pr time.

 

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id=%7B089B642D-0F22-4617-AB69-17E070B2DE6F%7D
9 DECEMBER 2021