Havørredfangst på kysten

Vinterfiskeri efter havørred på kysten

mandag 21 feb 22
|
Vinterfiskeriet efter havørred kan være en kold fornøjelse. Heldigvis kan det også være ganske gavmildt med fine fisk ind imellem.

Er kyst-havørreder større i februar?

Vi har kigget på størrelserne af de vinter-havørreder der er indrapporteret i Fangstjournalen 2016-2021, og særligt på havørreder over målet.

Vi ser en klar tendens til at 40+ havørreder indrapporteret i februar i gennemsnit er større end de havørreder der indrapporteres tidligere på vinteren. Det handler måske ikke om mere end 1-2 centimeter, men vi synes det er værd at bemærke.


Havørredfangster - længde i november-febrauar

Figuren viser gennemsnitstørrelsen (den sorte prik) af de kyst havørreder der er indrapporteret til Fangstjournalen november, december, januar og februar (2016-2021) samt den tilhørende statistiske usikkerhed (stregerne). Havørrederne indrapporteret i februar er ca 1,5 cm større end havørreder indrapporteret i november. Tallene er baseret på fangster af godt 4.000 havørreder fanget på ca. 10.000 fisketure foretaget af ca 1.350 forskellige lystfiskere.

 

Knæk og bræk med februar fiskeriet

Af Christian Skov og Casper Gundelund Jørgensen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/2022/02/havoerredfangster?id=9be9ab49-4eb5-4365-848e-13120112c027&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
15 AUGUST 2022