Åfiskeri efter havørred

Åfiskeri efter havørreder; Gode takter i ’19 og ’20

mandag 01 mar 21
|
I løbet af de næste måneder skydes å-fiskeriet efter havørreder for alvor i gang. Vi kigger frem mod 2021 sæsonen med en status over fiskeriet de seneste fem år. Her kan vi glæde os over at Fangstjournalens tal peger på, at der er blevet lidt kortere mellem havørrederne de seneste par år.

I 2020 og 2019 brugte I lystfiskere i gennemsnit ca. 5 timer på at fange en havørred, mens det i de tre foregående år (2016-2018) krævede mere tålmodighed at overliste en havørred, nemlig 7-8 timer.

Tallene er baseret på i alt ca. 5.400 fisketure indrapporteret af 650 forskellige brugere af Fangstjournalen. Der er indrapporteret ca. 2.500 havørreder fra i alt 16.450 fisketimer i ca. 100 forskellige vandløb. Analysen fortæller også, at ca. 60% af fisketurene i de fem år blev indrapporteret som nulture.

Vi håber, at rigtig mange lystfiskere vil indrapportere deres fisketure i 2021, så vi sammen kan holde øje med om de gode takter fortsætter.

Åfiskeri efter havørred i perioden 2016-2020

Her viser Fangstjournalen, hvor mange timer der i gennemsnit blev brugt pr. år på at fange en havørred i de danske vandløb i perioden 2016-2020. Der blev brugt færre timer i 2019 og 2020 i forhold til årene før.

Knæk og bræk!

Af Christian Skov og Casper Gundelund Jørgensen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/2021/03/aafiskeri-efter-havoerred?id=1885bd0e-bca6-4361-9b29-c0e836fbc821
27 SEPTEMBER 2021