Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2024
Kongeå ved nedlagt opstemning ved Nielsby
04 FEB

Opgangen af laks i Kongeå i 2023

I Kongeå blev opgangen af laks estimeret til 722 laks. Dette er en fremgang i forhold til tidligere undersøgelser.

Skjern Å opstrøms Albæk
04 FEB

Opgangen af laks i Skjern Å i 2023

Opgangen af laks i Skjern Å-systemet er i 2023 estimeret til 4.662 stk. Dette er et fald på 38% i forhold til undersøgelsen i 2022, hvor opgangen blev estimeret til 7.553...

Mariager Fjord ved Bramslev Bakker
23 JAN

Nyt fredningsbælte ved Saltværket i Mariager Fjord

Fødevareministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse for fiskeri og fredningsbælter i Mariager Fjord. Den trådte i kraft 1. januar 2024. En vigtig ny regel er et fredningsbælte...

Thornback ray (Raja clavata).
15 JAN

12 millioner kr. til at undersøge fiskearters adfærd og udbredelse i det nordøstlige...

NorTrack-projektet har fået penge fra det europæiske biodiversitetsprogram, Biodiversa+, til at undersøge, hvordan biodiversitet i Nordøstatlanten kan overvåges.

Havvindmølleparken Horns Rev 2. Havvindmøller er markeret med sort og lyttestationerne med grøn. De 30 lyttestationer registrerer torsk i vindmølleparken. Til højre ses havvindmølleparken fra luften.
10 JAN

Kan en vindmøllepark fungere som gydeområde for torsk ?

Nyt projekt kortlægger torskens bevægelser i en vindmøllepark med særligt fokus på torskens gydesæson.

2023
Pighvarreyngel udsættes i Roskilde Fjord af Gershøj Fritidsfiskerforening (DAFF) i slutningen af oktober sammen med lokale deltagere. Foto Fishlab.
19 DEC

Fiskeplejen udsætter 7.000 pighvarreyngel fra lokale stamfisk

I løbet af oktober og november 2023 har den marine fiskepleje udsat 7.000 pighvarreyngel fra lokale stamfisk på tre lokaliteter i Roskilde Fjord, Sejerø Bugten og Det...

Lystfiskeri fra kysten, primært efter havørred og sæsonarter som makrel og hornfisk, er det mest dyrkede lystfiskeri i Danmark
27 NOV

Kystfiskeri er den mest populære form for lystfiskeri i Danmark

En undersøgelse blandt danske lystfiskere viser, at fiskeri ved kysten er det absolut mest populære, og at laksefisk oftest er målet for fisketuren.

Skrubbe til udsætning og stemningsbillede fra skrubbeudsætning. Foto: Mette K. Schiønning og Niels Lynggaard.
27 NOV

56.000 skrubbeyngel med ”røde” øresten er udsat i Limfjorden

DTU Aqua har mærket 56.000 skrubber med farvestoffet alizarin complexone, som afsætter en rød ring i fiskenes øresten. Det skal bruges til at skelne de opdrættede skrubber...

En lille, sort hummer med t-bar-mærke i rygskjoldet. Mette K. Schiønning.
10 NOV

Anbefalinger for et bæredygtigt fiskeri af sort hummer i Limfjorden

DTU Aqua har undersøgt bestanden af sort hummer i Limfjorden og kommer nu med anbefalinger til, hvordan fiskeriet kan forvaltes.

Penselklippekrabber - hun t.v. og han t.h.
09 NOV

Ny invasiv krabbe har etablerert sig i Limfjorden

Den sydøstasiatiske penselklippekrabbe findes allerede i Vadehavet, men nu ser det ud til, at den også har etableret sig i Limfjorden. DTU vil gerne høre fra dig, hvis...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder?guid=%7B6E870F33-B4B6-4CB8-B0A4-5D659D4667C8%7D&fr=21
18 JULI 2024