Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2017
01 AUG

Fritidsfiskeriet efter ål kortlægges til vands og fra luften

DTU Aqua undersøger denne sommer fritidsfiskeriet efter ål i Storebælt. Det foregår med spørgeskemaer til lokale fritidsfiskere suppleret med optælling af fiskeredskaber...

Fiskeri og fiskebestande
13 JUL

Ål bliver i tusindvis udsat i vandløb, søer og kystnære områder

I 2017 bliver der udsat over 1,5 millioner små ål i både fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

13 JUL

Forskere ved DTU Aqua afslører havørredens adfærd i hav og fjorde

Allerede nu er der havørreder, som har leveret værdifulde data om deres adfærd i havet og fjorden, se resultaterne på ørredbloggen.

28 JUN

Workshop om spøgelsesnet og marint affald

Den 16. august 2017 er der nordisk workshop i København om tabte fiskeredskaber, de såkaldte spøgelsesnet. Workshoppen belyser problemets omfang og ser på muligheder for...

20 JUN

Bliv Vandmiljøagent via Fangstjournalen.dk

DTU Aqua opfordrer nu flere lystfiskere og andre interesserede til at skaffe viden om miljøet i søer ved at tilmelde sig som Vandmiljøagenter.

20 JUN

Den blåfinnede tuns færden skal undersøges i danske farvande

Sportsfiskere og forskere skal i samarbejde fange og mærke en af verdens mest eftertragtede fisk, blåfinnet tun, for at kortlægge, hvor den opholder sig i danske farvande...

17 MAJ

Spiser ålene den invasive sortmundede kutling?

I Karrebæk og Dybsø Fjorde vokser ålene usædvanligt hurtigt. Forskere vil nu undersøge, om det skyldes, at ålene spiser løs af de mange sortmundede kutlinger i området...

10 MAJ

Følg den daglige smoltvandring i europæiske vandløb

Projektet SMOLTRACK viser udvandringen af smolt fra flere store vandløb i Nordirland, Irland, England, Spanien og Danmark. Dette giver en helt unik mulighed for at følge...

19 APR

Mød DTU Aqua ved Forskningens Døgn

Få mere at vide om plast i havets fødekæder og konflikten mellem sæler og fiskere, når DTU Aqua deltager i Åben Campus på DTU 25. april 2017 i forbindelse med Forskningens...

18 APR

Bliv klogere på havørreden i Isefjorden

Årligt bliver der udsat tusindevis af ørredsmolt i tilløbene til Isefjorden. Kom og hør om hvor og hvordan disse ørreder bliver fanget under fiskeriet efter havørreder...

18 APR

Optælling af lystfiskeri langs kysten

Forskere fra DTU Aqua undersøger i foråret det fynske kystfiskeri via interviews, flytællinger og app’en Fangstjournalen. Målet er at blive klogere på, hvordan man mest...

Fiskeri og fiskebestande
10 APR

Pighvarrers vandring i Roskilde Fjord

DTU Aqua har mærket fisk med transmittere, så forskerne kan kortlægge fiskenes bevægelser

23 MAR

Undersøgelse af lystfiskeri i Øresund er godt i gang

DTU Aqua indsamler i hele 2017 information om lystfiskeriet efter torsk i Øresund via interviews med lystfiskere.

Fødevarer, fisk og landbrug Kortlægning og opmåling
17 MAR

Stallingen bør fredes endnu tre år

DTU Aqua anbefaler, at fredningen af den forholdsvis sjældne fisk stallingen, som her i landet kun findes i Jylland, bliver forlænget i yderligere tre år frem til 2020...

21 FEB

Laksekvoter for fiskesæsonen 2017

Laksen er fredet i Danmark, men det er tilladt at hjemtage et mindre antal, som hvert år fastsættes på baggrund af en vurdering af bestandene. Laksekvoterne for fiskesæsonen...

12 FEB

Vildt, vildere – Villestrup Å

Havørredbestanden er vokset eksplosivt i Villestrup Å, efter at åens dambrug blev nedlagt for få år siden. Det skyldes, at ørrederne nu kan vandre frit mellem å og hav...

06 FEB

Møde om pighvarrer i Roskilde Fjord 15. februar 2017

I foråret 2017 begynder en undersøgelse af pighvarrer i Roskilde Fjord. DTU Aqua håber, at lokalbefolkningen vil bidrage til undersøgelsen og holder derfor offentligt...

Fiskeri og fiskebestande
06 FEB

Ny vejledning om vandløbsrestaurering

Ny udgave af vejledningen ”Sådan laver man gydebanker for laksefisk” forklarer med tekst, illustrationer og video, hvordan man bedst genskaber et naturligt liv af fisk...

30 JAN

Ny folder beskriver regler for fiskeri i lokalområder

Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1591 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand , er i 2016 blevet revurderet af biologerne fra DTU-Aqua.

30 JAN

DTU Aquas kursister i vandløbsrestaurering 2016 bliver forældre til foråret

De nye gydebanker i Vejle Å-systemet, som blev udlagt i 2016, har allerede tiltrukket gydende ørreder, så til foråret vil det vrimle med vild ørredyngel.

19 JAN

En stor opgang af laks i Varde Å er stadig afhængig af udsætninger

DTU Aquas seneste undersøgelse viser, at den totale opgang af laks til Varde Å-systemet var 3.389 laks i 2016. Det er en stor stigning i forhold til tidligere, men mange...

19 JAN

Vådområder kan påvirke de naturlige fiskebestande negativt

Otte år efter at vådområdet Egå Engsø blev anlagt, er den naturlige havørredbestand i Egå næsten væk. Vådområder kan dog godt anlægges sådan, at de er til gavn for fiskebestandene...

19 JAN

3.400 laks vandrede op i Skjern Å i 2016

DTU Aquas undersøgelse viser, at den totale opgang af laks til Skjern Å var 3.434 i 2016. Det er flere end i 2013, men færre end i 2011. En stor del af laksene kommer...

2016
20 DEC

Laksen som var tæt på at uddø

DTU Aqua-forsker bag populærvidenskabelig bog om den vestjyske laks

Fisk og skaldyr Fiskeri og fiskebestande Økosystemer
19 DEC

Nyheder fra fiskeplejen

Klik på billedet og se alle nyheder fra 2016

19 DEC

Usædvanlig få fisk i Kongeåen

Fiskebestanden i 4 km af Kongeåen, hvor der tidligere var mange fisk, er nu så lille, at der ikke er ret meget føde til åens rovdyr.

19 DEC

Få styr på fredningsbælterne på fisketuren

Med Fangstjournalen kan du nemt og hurtigt få overblik over aktuelle fredningsbælter i et område, mens du fisker.

29 NOV

Ørreder gør ikke altid, som der står i lærebøgerne

Nyt studie viser, at ørreder vandrer over en længere periode, end man hidtil har vidst.

16 NOV

Er det genetik der bestemmer, hvor længe laks opholder sig i havet?

Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua samarbejder om at undersøge, om det er laksenes gener, der bestemmer, hvor længe de opholder sig i havet, før de vender tilbage...

16 NOV

Gedder på vandring i Stege Nor

Hvor opholder brakvandsgedderne sig egentlig i Stege Nor, og er de i Noret hele året rundt? Det har DTU Aqua lavet en undersøgelse af, som giver ny og spændende dokumentation...

06 NOV

Vandløb som får undersøgt ørredbestanden i 2017

I efteråret 2017 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. Hvert år undersøger DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeninger forskellige vandløb...

06 NOV

Undgå indavl, hvis du udsætter ørreder i naturen

Små ørredhanner har stor gydesucces trods deres ringe størrelse. Derfor bør man både bruge små og store hanner til befrugtning, når man opdrætter ørreder til udsætning...

05 NOV

Brakvandscup efter gedder og aborre indgår i DTU Aqua`s forskning

Lystfiskere, som deltog i Dansk Brakvandscup, er med til at levere vigtige data til DTU Aquas projekt om brakvandsgedder.

10 OKT

Skarven er hård ved stallingen i Kongeåen

En undersøgelse med radiomærkede stallinger i Kongeåen viser en meget høj dødelighed over vinteren, hvor der er særligt mange skarver ved åen

10 OKT

Foredrag: Det fascinerende liv under havets overflade

Den 17. november 2016 holder DTU Aquas marine fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen foredrag i Hvide Sande om det fascinerende liv under havoverfladen i danske farvande...

10 OKT

Kæmpelaksen fra Storå er ambassadør for en bestand i fremgang

I starten af oktober fangede en lystfisker en rekordstor laks i Storåen. Kæmpelaksen er et tegn på, at arbejdet med at redde de vestjyske laksebestande bærer frugt.

05 OKT

Ålen overrasker igen

Stort mærkningsforsøg udfordrer hæderkronet teori om, at ålen gyder i Sargassohavet i foråret umiddelbart efter, at de har forladt Europas kyster. Ålene vandrer for langsomt...

Fiskeri og fiskebestande Havforskning Økosystemer
04 OKT

Svag fremgang for stallingen i Gudenåen ved Tørring

Fiskeundersøgelser i Gudenåen ved Tørring har vist en lille fremgang for stallingen, men bestanden er stadig lille. Ørredbestanden er lidt større og stabil, men der mangler...

04 OKT

Ny forvaltningsplan for skarv

Ny forvaltningsplan giver flere muligheder for at regulere skarvbestanden. Undersøgelser skal vise, om det er muligt at skræmme skarven væk fra vandløb.

04 OKT

Deltag i en undersøgelse af ørredfiskeri i Isefjorden

DTU Aqua søger fiskere, der vil deltage i undersøgelsen af ørrederne i Isefjorden. Hvis du kunne tænke dig at blive nøglefisker, så tilmeld dig her:

28 SEP

Giv DTU Aqua et tip, hvis du ser tun i Danmark

Efter mange års fravær er den blåfinnede tun tilbage. DTU Aqua vil rigtig gerne høre om det, hvis man ser tun i dansk farvand

Fiskeri og fiskebestande Havforskning
21 SEP

Laksen i Storå skal fremover klare sig uden udsætninger

I 70 år har der været udsat laks i Storå, men en målrettet indsats for at ophjælpe den vilde bestand betyder, at laksen nu forventes at kunne klare sig selv.

21 SEP

Film ”Ørredynglen som miljøvagt”

Ørreder trives kun i vandløb med gode miljøforhold. Derfor bruges ørreden nu som indikator for kvaliteten af de vandløb, hvor den naturligt hører hjemme. En ny film fra...

21 SEP

Signalkrebs er nu fundet i Gram Å

Den invasive signalkrebs er nu for første gang fundet i Gram Å, som er en del af Ribe Å-systemet.  

01 SEP

18.000 torsk bliver mærket i Østersøen

Ny video: Tag med på mærkning af torsk i Østersøen med DTU's forskningskutter Havfisken. Mærkningen skal opklare, hvordan ændringer i miljøforhold har påvirket torskens...

19 AUG

Få ny viden om ørredbestandene i danske vandløb

Nye planer for fiskepleje viser udviklingen i ørredbestandene i syv danske vandløb og kommer med forslag til forbedringer.

19 AUG

Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet

For ottende år i træk er der konstateret en stor bestand af ørredyngel fra gydning i Gudenåens hovedløb nær Mossø, efter at Naturstyrelsen fjernede en opstemning ved Vilholt...

16 AUG

Miljøindsats i ørredvandløb kan fordoble lystfiskernes fangst af vilde havørreder

Genskabelse af gydebanker og sikring af passage gennem vandløb og vådområder kan øge den danske ørredbestand markant.

16 AUG

EU's dødsliste over invasive arter er nu trådt i kraft

”Dødslisten” over de 37 mest invasive arter i EU indeholder fire arter, som er tilknyttet vore ferske vande: signalkrebs, båndgrundling, kinesisk uldhåndskrabbe og rødøret...

28 JUN

Laksebestanden i Ribe Å kan blive meget større - men det kræver en indsats

DTU Aqua har undersøgt laksebestanden i Ribe Å. Bestanden af både naturligt producerede og udsatte lakseungfisk er undersøgt ved en metode, der kombinerer lokale tætheder...

27 JUN

Stort antal ål bliver udsat i vandløb, søer og kystnære områder

I 2016 bliver der udsat over 1,5 millioner små ål i både fersk- og saltvand. Flere undersøgelser viser, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blankål, der søger mod...

21 JUN

DTU mærker torsk ved Bornholm

Fanger du en østersøtorsk med et orange mærke, kan der være en dusør i vente. Undersøgelsen skal afsløre, hvordan ændrede miljøforhold påvirker torskens vækst

Fiskeri og fiskebestande Havforskning
15 JUN

Skarv, sæl og fremmede fisk på Folkemødet

Viden og debat om rekreativt fiskeri, det kystnære miljø og udfordringer for de fiskebestande, der lever langs kysterne i Danmark 

Fiskeri og fiskebestande
09 JUN

Erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

Hvor mange gedder blev der fanget i det erhvervsmæssige fiskeri i 2015? Og hvordan har fiskeriet på sandart udviklet sig gennem i de sidste 100 år? Det – og meget mere...

08 JUN

Nu er det snart tid for udsætning af flodkrebs

Årets ansøgere om tilskud til udsætning af flodkrebs får i disse dage besked, om de får tilskud eller ej. Der er stadig mulighed for at ansøge om tilskud til udsætning...

23 MAJ

Mød DTU Aqua ved Skjern Å Lystfiskerfestival

Få en snak med biologerne og hør mere om Fiskepleje.dk, Fangstjournalen, Laksens status og meget mere.

19 MAJ

Mød DTU på Naturmødet i Hirtshals 26.-28. maj 2016

Få en snak med DTU Aquas forskere, når de deltager i debatter om havets ressourcer, og kom ombord på Danmarks største havforskningsskib i forbindelse med Naturmødet i...

18 MAJ

Snart forbud mod handel med signalkrebs

Et længe ventet forbud mod handel med signalkrebs træder snart i kraft.  

17 MAJ

Fangstjournalen runder 2000 brugere

DTU Aqua lancerede i januar 2016 Fangstjournalen, som er en online fangstjournal til computer og smarttelefon. Formålet med Fangstjournalen er at få mere viden om fiskebestande...

02 MAJ

Kursus i fiskearter for fritidsfiskere

DTU Aqua inviterer fritidsfiskere til kursus i artsgenkendelse af fisk 7. juni 2016

29 APR

Forår betyder flere sortmundede kutlinger ved kysterne

Med forårets komme og stigende vandtemperatur ses den invasive sortmundede kutling igen i stort tal

29 APR

Har du fanget noget?

DTU Aqua besøger i de kommende år en række fiskepladser i Øresund og Østersøen for at interviewe lyst- og fritidsfiskere om deres fiskevaner og fangster

Fiskeri og fiskebestande Havforskning
18 APR

Forsøgsfacilitet til produktion af åleyngel indvies 9. maj 2016

Et nyt forsøgsanlæg til produktion af åleyngel indvies i Hirtshals den 9. maj 2016. Bag anlægget står EEL-HATCH-konsortiet, som støttes af Innovationsfonden og ledes af...

17 APR

Hvilke ørreder fanger lystfiskere i Isefjorden?

DTU Aqua og lystfiskerne undersøger ørredfangsterne i Isefjorden. Det første års data viser, at omkring hver femte ørred, som kommer på krogen, stammer fra udsætninger...

17 APR

Konflikt mellem skarv og den udryddelsestruede snæbel

Nye undersøgelser viser, at skarven æder den stærkt truede snæbel i Vidåen. Fuglen er ansvarlig for mindst 30 % af tabet af de snæbler, der er vandret op i Vidåen for...

08 APR

Oddere er hårde ved ørrederne i Gudenåen

Rovdyr spiser en stor del af ørrederne i den øvre del af Gudenåen. Ud af 18 bækørreder i DTU Aquas undersøgelse var kun én i live efter et halvt år. Ofte antager man...

04 APR

Undersøgelse af laksebestanden i Skjern Å og Omme Å

DTU Aqua og Danmarks Center for Vildlaks, undersøger laksebestanden i Skjern Å og Omme Å.

15 MAR

Hjælp med at indsamle info om de unikke brakvandsgedder

Vi har brug for hjælp fra dig, der fisker brakvandsgedder på kysten ved Sydsjælland, Lolland Falster og Møn.

07 MAR

Ørredkort: Nyt Danmarkskort viser, at ørrederne gyder i mange vandløb

Find dit lokale vandløb på dette nye digitale ørredkort, som giver overblik over vandløbenes økologiske tilstand og betydning som gydevandløb for ørred.

07 MAR

Ørred og laks er nu ”miljøindikatorer”

Antallet af ørred- og lakseyngel i et gydevandløb fortæller meget om vandløbets miljøtilstand. Derfor bruger Naturstyrelsen nu ørred og laks som "miljøindikator" i de...

03 MAR

Gibraltarstrædet er ingen hindring for ål

Det er en myte, at ål fra Middelhavet ikke skulle kunne nå ud gennem Gibraltarstrædet og bidrage til den europæiske ålebestand, viser mærkningsforsøg

Fisk og skaldyr Fiskeri og fiskebestande Havforskning
17 FEB

Laksekvoter for fiskesæsonen 2016

Laksekvoter og fiskeregler fastsættes hvert år af DTU Aqua. Her kan du læse den forskningsfaglige baggrund for laksekvoterne for de vestjyske åer i 2016.

17 FEB

Status på laksebestandene i danske vandløb

I fiskesæsonen 2015 blev der registreret det største antal fangede laks i de vestjyske vandløb, siden den obligatorisk indrapportering startede i 2009 .

17 FEB

Små udsætningsål er bedst

DTU Aqua har gennemført en undersøgelse i Roskilde Fjord, som viser, at det bedst kan betale sig at udsætte ål, som vejer 3 gram, frem for større udsætningsål på 9 gram...

02 FEB

Fisker du i Isefjorden og vil du hjælpe forskningen?

Ørredudsætning i Isefjorden bliver undersøgt. DTU Aqua søger flere fiskere, der vil deltage i undersøgelsen. Kunne du tænke dig at blive nøglefisker ?

01 FEB

Stor fremgang for Storåens laksebestand

Laksebestanden er på få år vokset markant i Danmarks næstlængste vandløb Storå i Vestjylland.

01 FEB

Fiskenes levesteder kortlagt i den danske del af Øresund

DTU Aqua har i et samarbejde med Fiskeatlas og med bidrag fra erfarne danske garnfiskere, lystfiskere og turbådsskippere udviklet et kort over vigtige fiskearters...

Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr Fødevareproduktion Havforskning
28 JAN

Laksebestanden er mangedoblet i Sneum Å

Laksebestanden i Sneum Å i Sydvestjylland er blevet undersøgt for første gang i 20 år. Resultatet ser godt ud, men det kan blive endnu bedre.

25 JAN

Fangstjournalen findes nu også til Android-telefoner

Fangstjournalen, som hjælper lystfiskere med at holde styr på fisketure og fangster, fås nu både til computer, iPhone og Android-telefoner.

05 JAN

Ny moniteringskutter til indre danske farvande får navn

Det første skridt er taget i opgradering af DTU Aquas moniteringsflåde, når Havfisken sejler fra værftet i Hvide Sande tirsdag. Skibet skal indsamle data om fiskebestandene...

Havforskning Fiskeri og fiskebestande Økosystemer
03 JAN

Gåden om kollaps af stort fiskeri er løst

DNA-værktøj gør det muligt at ”rejse tilbage i tiden” og se præcis, hvad der gik galt, da torsken forsvandt

Havforskning Klimaændringer Polarforskning Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
2015
15 DEC

De små vandløb er vigtige for fisk, smådyr og planter

DTU Aqua har siden 1930’erne haft fokus på de små vandløbs betydning for ørredbestandene. Ørrederne gyder kun i vandløb, oftest i de mindste vandløb, som vi har flest...

15 DEC

Søørreden er sjælden men klarer sig godt i Gudenå nær Mossø

Vandet fra mange fine ørredvandløb løber ud i Mossø og videre til Det Midtjyske Søhøjland. Det giver mulighed for en stor bestand af vilde søørreder i søerne, hvis der...

11 DEC

Glædelig vandløbsnyhed til politikere

To kursister fra DTU Aquas kurser i vandløbsrestaurering kunne forleden give Aarhus Kommunes politikere en god nyhed om, at de skal være forældre. Nyheden kom fra en lille...

11 DEC

Kan den invasive sortmundede kutling sprede sig til Skagerrak og Nordsøen?

Sortmundet kutling trives bedst i fersk- og brakvand, men nye forsøg viser, at den også kan overleve i havvand. Spørgsmålet er, om det betyder, at den vil sprede sig til...

24 NOV

Sortmundet kutling trækker op i vandløb

Sortmundede kutling er nu fundet langt oppe i et vandløb. Hidtil har den holdt sig i eller tæt på havet. 

24 NOV

Derfor bliver storlaks længere tid i havet

Det er laksenes genetik, der afgør, hvor længe de bliver i havet og dermed hvor store de bliver, fortæller ny videnskabelig artikel. 

11 NOV

Gedder i Tryggevælde Å vandrer sjældent ud i Køge Bugt

Adfærd hos gedder i Tryggevælde Å er undersøgt i 450 dage og det viser sig, at gedderne bevæger sig mindst 350 meter om dagen, men sjældent helt ud i Køge Bugt. 

11 NOV

Se om vi undersøger ørredbestandene i et vandløb nær dig

I efteråret 2016 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. Hvert år undersøger DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeninger forskellige vandløb...

11 NOV

Find havørredens gydepladser

I de næste par måneder gyder havørreden for alvor i vandløbene. Se en kort videofilm om, hvordan det sker, og hvordan du kan kende en brugt gydeplads. 

06 NOV

Invitation: Fællesskabsaften for brugere af Roskilde Fjord den 1. december

Dansk Amatørfiskerforening og DTU Aqua indbyder til møde om de mange rekreative muligheder, som Roskilde Fjord indbyder til, og om de regler der gælder, når man bruger...

28 OKT

Overraskende fangst af stor pighvar med mærke

For ni år siden blev der udsat små pighvarrer i Vejle Fjord. Fiskene var mærkede, og for nylig kom et af mærkerne tilbage til DTU Aqua med posten. Det gav anledning til...

26 OKT

Åleudsætninger skal hjælpe bestanden

Flere undersøgelser viser, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blankål, der søger mod havet. En enkelt undersøgelse viser, at ål, der er udsat i ferskvandstilløb...

26 OKT

Nu er der krav om fisk i vandløb og søer

Naturstyrelsen har nu udsendt en bekendtgørelse om, hvordan fiskebestanden skal være i udvalgte vandløb og søer. 29 % af de ørredvandløb, DTU Aqua har undersøgt fra 2008...

17 SEP

Skolebørn undersøgte ørredens børnehave

Se en videofilm om, hvordan 3. C fra Skibet Skole ved Vejle forleden undersøgte ørredbestanden i en bæk og fangede 132 ørreder på en ganske kort strækning.

17 SEP

Værn om bækken – her gyder ørreden

Alle ørreder, både havørred, søørred og bækørred, gyder i vandløb, og de største naturlige bestande af ørredyngel findes i bække, der er under to meter brede. Dem har...

16 SEP

Lystfiskeri i Københavns Havn – mange nye muligheder

Mulighederne for lystfiskeri Københavns Havn er fra denne sommer blevet stærkt udvidet. Og der er gode muligheder for at fange fisk til et måltid. Men bundfiskene bør...

03 SEP

Nye planer for fiskepleje i vandløb

I 2014 undersøgte DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeninger og kommuner ca. 650 lokaliteter i forskellige vandløb, denne gang i Jylland og på Sjælland. Undersøgelsen...

26 AUG

Kurser for fritidsfiskere i genkendelse af fiskearter

Gratis kursus skal hjælpe fritidsfiskere med at skelne mellem de fiskearter, som kan være svære at artsbestemme præcist.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder?approved=%7B2CAAB831-5EBC-414F-86C0-E5D40E6517B4%7D&descending=True&fr=101&mr=100&qt=TaggedItemSearch&sorton=DisplayDate&td=15-04-2019
21 JANUAR 2020