Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2019
I de kolde måneder vandrer skaller fra lavvandede søer og ud i vandløb og kanaler
19 NOV

I de kolde måneder vandrer skaller og andre fisk væk fra søerne og ud i vandløb

Netop nu kan man opleve, at tusindevis af skaller og andre fiskearter vandrer væk fra lavvandede søer for at overvintre i til- og afløb.

DTU undersøger ørredbestandene i mange vandløb i 2020
19 NOV

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2020

I efteråret 2020 foretager DTU Aqua undersøgelser af ørredbestandene i udvalgte vandløbsområder.

Ferskvandssymposium
19 NOV

Ferskvandssymposium for alle med interesse i vandløb og søer afholdes i maj 2020...

Tilmeldingen er åben til det ottende danske Ferskvandssymposium, som afholdes den 27. og 28. maj 2020 i Vingstedcenteret ved Vejle.

Undersøgelsen foretages med undervandskameraer på bar sandbund og på muslingerev. På billedet ses agn af sild, som skal lokke fiskene hen foran kameralinsen, samt en del af den ramme, som kameraerne sidder på. Foto: Jon C. Svendsen.
13 NOV

Muslingerev kan give nye levesteder for fisk

Muslingerev giver fisk og fiskeyngel gode muligheder for at skjule sig og finde føde. Men hvilke fisk har særlig gavn af muslingerev? Det undersøges...

Laks fra naturlig gydning i Nørreå.
13 NOV

Laksen er tilbage i Nørreå

Ny undersøgelse viser, at laksen igen gyder i Nørreå i Ribe Å-systemet efter, at en spærring længere nede i vandsystemet er blevet...

Tun -Atlantisk blåfinnet tun opmåling af længde
13 NOV

Tun i dansk farvand – forskere mærkede mange tun i 2019

I 2019 har DTU-forskere igen mærket tun i Skagerrak i samarbejde med frivillige lystfiskere.

World fish migration day 2020-Genskabe levesteder for fisk
31 OKT

Sæt din lokale bæk eller å på verdenskortet ved World Fish Migration Day

Du kan være med til at sikre vandrende fisk bedre forhold i vandløbene ved verdens største begivenhed for vandløb, faunapassage og fisk.

Laks i gydedragt - Atlantisk laks
31 OKT

Hvorfor går de danske stammer af atlanterhavslaks frem?

I det meste af atlanterhavslaksens udbredelsesområde går bestandene i disse år kraftigt tilbage. I Danmark er det imidlertid lige modsat. Forklaringen...

Ål sættes ud. Foto: Mads Christoffersen.
23 OKT

Ål udsat i Karrebæk Fjord vokser forbløffende hurtigt og har en høj overlevelse

DTU Aqua har fulgt åleyngel, som blev udsat i Karrebæk Fjord i 2011 og 2012, og konkluderer, at fjorden er et godt opvækstområde for ål.

Vester Nebel Å er Kolding Ås største tilløb
22 OKT

Mundingsudsatte smolt klarer sig dårligere end vilde smolt

Ørredsmolt fra udsætninger har en lav overlevelse sammenlignet med vilde smolt og bidrager dermed i mindre grad til at styrke ørredbestanden, viser...

Hav. Foto: Colourbox.
22 OKT

De første uger i havet er de farligste for havørreder

Når havørreder vender tilbage til havet efter gydning, har de stor risiko for at dø i løbet af de første tre uger. 

Udsnit af kort over vigtigste levesteder for fisk i danske farvande. Grafik: DTU Aqua.
21 OKT

Her er de vigtigste levesteder for fisk i indre danske farvande

Ny kortlægning viser, hvilke områder der bør tages særligt hensyn til for at fremme fiskebestandene.

Fiskeri og fiskebestande Økosystemer
12 SEP

Foredrag om fisk på Folkeuniversitetet i København

DTU Aqua og Folkeuniversitetet i Emdrup ved København udbyder i efteråret en foredragsrække om fiskene i de danske kystnære farvande.

Snæbel. Foto: Lasse Fast Jensen.
02 SEP

Foredrag: Snæblen, akut truet og lige så sjælden som en tiger

Dansk Selskab for Marinbiologi inviterer til foredrag om den sjældne fisk snæblen 17. september 2019 i København.

International lakseår 2019
02 SEP

Laksekonference 11. oktober 2019 i Skjern

I 2019 er det internationalt vildlakseår. I den anledning inviterer Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond til konference om vildlaksen. 

Jumping bluefin tuna from DTU Aquas 2018 tagging project. Photo: Brian MacKenzie, DTU Aqua
28 AUG

This year’s tuna tagging project under way in the Skagerrak

Once again, DTU researchers are tagging bluefin tuna to find out why the huge fish have returned to Denmark as summer visitors. Thirty-two tuna have been tagged in four...

Fødevarer, fisk og landbrug
Elfiskeri på Vilholt-stryget i Gudenå. Foto: Henrik Dalby Ravn.
27 AUG

Fald i ørredbestanden ved Vilholt og Voervadsbro – og stadig meget få stallinger

Nye undersøgelser viser, at antallet af ørredyngel i Gudenå ved Vilholt og Voervadsbro er faldet siden rekordåret 2017, men der er fortsat meget...

Springende blåfinnet tun. Foto: Brian MacKenzie, DTU Aqua
26 AUG

Årets tunmærkningsprojekt i gang i Skagerrak

DTU-forskere mærker igen blåfinnet tun for at forstå, hvorfor de kæmpestore fisk er vendt tilbage som sommergæster. 20 tun mærket p...

Fødevarer, fisk og landbrug
Pighvar. Foto: Søren Gade.
26 AUG

Ingen udsætning af pighvarrer ved Bornholm i år

I forsommeren i år blev der gjort en stor indsats fra lokale fritids- og erhvervsfiskere på Bornholm for at indfange og stryge pighvarrer. Forventningen var...

Blåfinnet tun i dansk farvand
29 JUL

Blåfinnet tun er en af verdens mest eftertragtede fisk. I 2019 skal forskere og...

Blåfinnet tun, den største rovfisk man kan møde i danske farvande er tilbage efter mere end 50 års fravær. Fisken er en dyr...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder?approved=%7B2CAAB831-5EBC-414F-86C0-E5D40E6517B4%7D&descending=True&fr=1&mr=100&qt=TaggedItemSearch&sorton=DisplayDate&td=26-11-2019
10 JULI 2020