Havet. Foto: Helle Falborg

Havøkologi-prognoser er nyt værktøj i klimatilpasningen

tirsdag 27 aug 19

Kontakt

Mark Payne
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 22

Ny bog om Marine Ecological Prediction

Hent e-bogen Seasonal to decadal prediction of marine ecosystems: opportunities, approaches and applications redigeret af Mark R. Payne, Alistair J. Hobday, Brian R. MacKenzie og Desiree Tommasi.

Fishforecasts.dtu.dk

På hjemmesiden fishforecasts.dtu.dk præsenterer Mark Payne forskellige havøkologiske forudsigelser og teknikken bag.

DTU-forsker udvikler kortsigtede prognoser for livet i havet, som kan hjælpe fiskeriet med at tilpasse sig klimaforandringerne.

Seniorforsker Mark Payne på DTU Aqua er en af de få forskere i Europa, som arbejder med prognoser for, hvordan livet i havet vil udvikle sig i den nære fremtid, dvs. inden for en 10-årig periode. Han forudser, at sådanne relativt kortsigtede forudsigelser vil blive et værdifuldt værktøj for politikere, myndigheder og erhvervsliv, når f.eks. fiskeriet skal tilpasse sig klimaforandringerne.

"Der er mange, der prøver at se langt ud i fremtiden, og i klimadebatten nævnes ofte årstal som 2050 og 2100. Men det er svært at forholde sig til noget, der er så langt væk. F.eks. er jeg selv 124 år i 2100! Forudsigelser, som kun ser 10 år frem, tror jeg, er noget, vi som samfund har lettere ved at forholde os til og reagere på," siger Mark Payne.  

Havøkologiske forudsigelser 10 år frem i tiden er ikke en realitet endnu, men det er tæt på, fortæller Mark Payne. 

"Vi har succes med kortere forudsigelser, men der mangler enkelte brikker og måske også en accept i det videnskabelige samfund af, at det faktisk kan lade sig gøre at lave forudsigelser om biologiske forhold i havet 10 år frem. Men jeg er ret sikker på, at det vil lykkes for os her i Europa, bl.a. fordi Golfstrømmen gør, at det nordlige Atlanterhav er lettere at lave forudsigelser for end f.eks. Stillehavet," siger han.

Redaktør af bog om havøkologiske prognoser 

Sammen med forskerkollegaer fra Australien, USA og Danmark har Mark Payne redigeret bogen ”Seasonal to decadal prediction of marine ecosystems: opportunities, approaches and applications”, som udkom i juli 2019 på forlaget Frontiers. Bogen samler de erfaringer, der hidtil er gjort med de såkaldte marine ecological predictions og er et bidrag til at øge andre forskeres opmærksom på dette nye videnskabelige område. 

"Verden har i de senere år fået meget bedre data for de fysiske forhold og forandringer i havet. Det gør os i stand til at bygge modeller, der oversætter data om fysiske forhold til biologiske forhold. Det har man arbejdet med i Australien og USA i cirka 10 år, men i Europa er der meget få, der tænker på den måde," fortæller Mark Payne. 

Mark Payne arbejder bl.a. med havøkologiske forudsigelser i EU Horizon2020-projektet Blue Action. Her leder han den arbejdspakke, som beskæftiger sig med fiskebestande. Et resultat af arbejdet er forudsigelser, som kan bruges i overvågningen af bestanden af den kommercielt vigtige blåhvilling i det nordlige Atlanterhav. Størrelsen af blåhvillingens gydeområde varierer fra år til år i takt med bl.a. saltholdighed i vandet, men forskningsskibene, som tager stikprøver til bestandsvurderingen, undersøger hvert år hele det mulige gydeområde. Ved at forudsige hvor blåhvillingen kan forventes at være i den kommende gydesæson, vil overvågningen af bestanden kunne gennemføres mere effektivt (se mere i videoen nederst på siden). 

Hjælper fiskeindustrien med planlægning

Mark Payne har også et samarbejde med den danske fiskeindustrien om at udvikle en prognose for den kommende tobissæson. Tobis er en økonomisk meget vigtigt fisk for fiskeindustrien i Danmark, men der kan være store udsving i bestandens størrelse fra år til år, og det er et problem for fiskefabrikkernes planlægning.   

"Vi har udviklet en model, som inddrager vandtemperaturen og størrelsen på sidste års tobisårgang. Den har vist sig at være god til at forudsige seks måneder i forvejen, om den nye generation af tobis bliver lille, mellem eller stor. Vi har samarbejdet med industrien om det i én sæson og skal lave en ny forudsigelse her til efteråret," siger Mark Payne.  

Også lystfiskere kan i fremtiden få gavn af Mark Paynes arbejde. Han er ved at udvikle et hornfiskebarometer, der er baseret på information om havtemperatur og lystfiskernes egne data om tidligere års fangster. Barometeret skal forudsige, hvornår hornfisken kan forventes at nå de danske farvande om foråret, og dermed hvor og hvornår der er størst sandsynlighed for at få en hornfisk på krogen.

Se video om forudsigelse af blåhvillingens gydeområde 2019

I videoen Blue Whiting Spawning Habitat Forecast, 2019 fortæller, Mark Payne om forudsigelsen for 2019 af blåhvillingens gydeområde. Videoen er på engelsk.

 

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=AF5744B9-4CC2-422F-8DD4-240EFFF21C40
26 JULI 2021