Fangst af skaller

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk

onsdag 15 jun 22
|

Søhåndbogen på fiskepleje.dk er blevet opdateret med tal for den erhvervsmæssige fangst af de mest populære fiskearter i danske søer i 2021.

Søhåndbogen på fiskepleje.dk samler viden om miljø, fisk og fiskeri i vore søer. Under menupunktet Fiskeri finder du oplysninger om fiskeri efter en række arter, der primært lever i søer. Her er bl.a. information om regler for fiskeri, fx mindstemål og fredningstider, de mest gængse fiskemetoder samt statistikker for den erhvervsmæssige fangst i fersk- og brakvand.

Fangststatistikkerne for hver enkelt art findes både i en historisk og en nutidig udgave. De historiske statistikker dækker perioden fra omkring år 1900 til år 2020 og viser fangsterne som 10 års gennemsnit.

De nutidige statistikker viser den årlige fangst af hver art fra 2003 og frem. De er nu blevet opdateret med tal for året 2021.

Du finder fangststatistik for arterne:

Foruden ovennævnte arter er der gennem de sidste 10 år landet meget små mængder (dvs. under 10 kg årligt) mængder af arterne knude, karusse og ørred.

Data stammer fra DTU Aquas arkiv (historiske fangster) samt Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik (fangster fra 2003 og frem).

Fiskeristyrelsens landingsstatistik

Fiskeristyrelsens landingsstatistik er offentligt, dvs at alle der har lyst, kan gå på opdagelse i tallene. Det er kun landinger siden 2010, der er tilgængelig på siden.

Her kan du finde den officielle statistik for fangster siden 2010 (virker bedst i browserne - Google Chrome & Firefox).

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Sådan præsenteres statistikkerne

Fangststatistikkerne er opdelt efter art og findes både i en nutidig og en historisk udgave.

For arter, der fanges i både brakvand og ferskvand, vises fangsterne for hver af de to farvandstyper. Hvis der er enkelte søer eller farvande, som dominerer fangsten for en bestemt art, vises de også separat eller nævnes i teksten. For ål vises kun grafer for fangsten i ferskvand.

For hver art findes der desuden en tekst som beskriver særlige trends i det nutidige erhvervsmæssige fiskeri og udvikling i de historiske fangster.

Statistikkerne vises som grafer. For karpe, krebs og suder er der dog så beskedne erhvervsmæssige fangster, at der ikke kan vises grafer, så her beskrives fangsterne kun som tekst.
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=8ef54f9e-cadc-43b2-83a7-9fdfed9456fd&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
17 AUGUST 2022