Sortmundet kutling fra Bornholm. Foto: Henrik Carl.

Trussel fra frygtet fisk kortlægges

tirsdag 02 sep 14
|
af Line Reeh

Kontakt

Jane Windfeldt Behrens
Seniorforsker
DTU Aqua
23 29 68 63

Baggrund

Sortmundet kutling stammer oprindeligt fra  Sortehavet og det Kaspiske Hav, og er med al sandsynlighed blevet indført via ballastvand. Den blev fundet første gang i Danmark i 2008, hvor den dukkede op ved Bornholms kyst. Siden da er antallet af sortmundet kutling steget eksplosivt, og den har foreløbig spredt sig langs Sjællands øst- og vestkyst samt omkring Lolland-Falster og Møn. Ifølge Naturstyrelsen gik tonsvis af Sortmundet kutling  i nettet under åle- og rejefiskeri ved Guldborgsund og Sydsjælland i 2010. Samme år kom også de første danske observation af sortmundet kutling i ferskvand, i Sørup Å på Falster. I Nordamerika anser man også sortmundet kutling for at være invasiv. Den blev observeret første gang i USA’s store søer (The Great Lakes) i 1990, og siden er bestanden øget voldsomt.

Kilde: DTU Aqua og Naturstyrelsens hjemmesider.

For seks år siden dukkede den uønskede sortmundede kutling for første gang op i danske farvande. Siden har den spredt sig voldsomt. Eksperter fra 10 lande går nu sammen for at gøre status over den uønskede fisks udbredelse og påvirkning af naturen i Østersøområdet.

Den sortmundede kutling kommer oprindeligt fra Sortehavet og det Kaspiske hav, men har vist sig at være overordentlig god til at klare sig langt væk hjemmefra. Siden den 10-20 cm lange fisk første gang dukkede op i Danmark ved Bornholm i 2008, har den spredt sig voldsomt omkring Bornholm samt ved Midt- og Sydsjælland samt Lolland-Falster. Og det kan betyde problemer for de lokale fisk.

"Denne ikke-hjemmehørende kutlinge-art er tilsyneladende utrolig god til at tilpasse sig og kankonkurrere om den mad, som fladfisk eller rejer ellers skulle have haft, eller gnaske andre fiskeæg inden de nogensinde bliver til fisk, som man kan fiske på. I Polen, hvor sortmundet kutling blev observeret første gang i 1990 i Gdansk Bugten, dominerer den nu fuldstændigt fiskefaunaen i de kystnære vande og er i nogle områder endda dominerende i kommercielle fangster,” fortæller forsker Jane Behrens, DTU Aqua.

Den sortmundede kutling er meget tolerant over for forskellige saltholdigheder, og kan sprede sig ind i åer og fjorde, hvor den kan blive et problem for ørredbestanden. I Danmark er den  allerede fundet i en række fjorde samt i enkelte åer i sydøstdanmark. 

Eksperter samles på DTU

"Denne ikke-hjemmehørende kutlinge-art er tilsyneladende utrolig god til at tilpasse sig "
Jane Behrens, DTU Aqua

Den 4. og 5. september 2104 samles eksperter og forvaltere fra hele Norden og Baltikum, i alt 10 lande, i Danmark for både at kortlægge den uønskede fisks foreløbige udbredelse i hele Østersøområdet og gøre status over dens påvirkning i de økosystemer, som den har spredt sig til. Workshoppen arrangeres af DTU Aqua med finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd og BONUS.

"Ud over at kortlægge fiskens udbredelse vil vi have fokus på, hvad man nationalt og regionalt har af viden om, hvordan den uønskede fisk påvirker kystområderne, så denne viden samlet kan indgå i fremtidige risikovurderinger af arten og danne basis for forvaltningsbeslutninger,” fortæller forsker Jane Behrens, DTU Aqua.

Workshoppen åbnes af Professor Daniel Heath, University of Windsor, Canada, der fortæller om de nordamerikanske erfaringer med den uønskede fisk, der i 1990 invaderede The Great Lakes. Fra Danmark deltager blandt andet forsker Mikael van Deurs, DTU Aqua som giver et samlet overblik over kutlingens udbredelse i Østersøen, Lektor Peter Rask Møller fra Statens Naturhistoriske Museum, KU, som gør status over invasive arter i Danmark, chefkonsulent Erling Nielsen, som fortæller om muligheder for at bruge arten kommercielt og fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua, som ser på, hvilke fisk, der kan tænkes at få glæde af den sortmundede kutling - som mad.

Se også:

Program og deltagere i workshop hos DTU Aqua om sortmundet kutling, 4-5. september 2014
Om sortmundet kutling hos Dansk Fiskeatlas

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=%7BEF2F2E7E-14F5-4DDA-A135-C6D222E0A15A%7D
15 AUGUST 2022