Lystfiskeri fisker efter havørred på Sydfyn. Foto: Colourbox

Ph.d.-forsvar om indsamling af data om lystfiskeri via elektroniske citizen science-platforme

torsdag 28 okt 21

Kontakt

Christian Skov
Lektor
35 88 31 16

Den 10. november 2021 forsvarer Casper Gundelund Jørgensen sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online.

Dataindsamling fra det rekreative fiskeri er vigtig for at sikre en bæredygtig forvaltning af fiskebestandene. Mange steder er der dog underskud af viden, fordi det er tidskrævende og dyrt at indsamle data fra lystfiskere, som fisker over store geografiske områder på alle tidspunkter af dagen og året. 

Udfordringerne med dataindsamling understreger behovet for at gentænke dataindsamlingen, skriver Casper Gundelund Jørgensen, DTU Aqua, i sin ph.d.-afhandling. Han peger på elektroniske citizen science-platforme, hvor lystfiskere frivilligt indrapporterer data om deres fisketur og fangster, som en mulig kosteffektiv løsning, der kan supplere eller måske ligefrem erstatte traditionelle undersøgelsesmetoder som interviews og spørgeskemaer. 

Casper Gundelund Jørgensen har taget udgangspunkt i DTU Aquas citizen science-projekt Fangstjournalen (med tilhørende app og hjemmeside) for at undersøge styrker og nuværende begrænsninger ved elektroniske citizen science-platforme som en metode til indsamle data fra lystfiskere, der fisker med stang og line.

Citizen science giver nye muligheder

I sin afhandling konkluderer Casper Gundelund Jørgensen, at resultaterne tyder på, at citizen science-platforme for nogle typer lystfiskeri kan levere data, som svarer til de data, der indsamles med traditionelle metoder. For andre typer af rekreativt fiskeri, f.eks. lystfiskeri efter torsk, er metoden i øjeblikket mindre anvendelig. Desuden peger han på, at elektroniske citizen science-platforme giver masser af muligheder for forskning, f.eks. om den menneskelige dimension af lystfiskeri, som man ikke umiddelbart får via traditionelle undersøgelsesmetoder. 

Jo flere der bidrager, jo bedre data 

En vigtig begrænsning ved citizen science-platforme handler om deltagelsen. For eksempel peger afhandlingen på, at de personer, som bruger Fangstjournalen i dag, ikke nødvendigvis er repræsentative for hele gruppen af lystfiskere. Desuden er der en del lystfiskere, som holder op med at bruge Fangstjournalen efter kort tid, og mindre dedikerede lystfiskere taster ikke så mange data ind som andre lystfiskergrupper. 

I sin ph.d.-afhandling foreslår Casper Gundelund Jørgensen, at datakvaliteten kan øges bl.a. ved at forbedre rekrutterings- og fastholdelsesstrategier over for lystfiskere, som ikke er så dedikerede. Det samme gælder for udenlandske lystfiskerturister, der også er underrepræsenterede som citizen science-deltagere. 

Om forsvaret

Casper Gundelund Jørgensen forsvarer sin ph.d.-afhandling "Electronic citizen science platforms as methods to collect data from recreational fisheries” onsdag 10. november 2021 kl. 20:00 via Zoom (find link nedenfor).

Vejledere

  • Hovedvejleder: Lektor Christian Skov, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Henrik Baktoft, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Kim Aarestrup, DTU Aqua

Censorer

  • Professor David Lusseau, DTU Aqua (formand)
  • Professor Thrond O. Haugen, Norwegian University of Life Sciences, Norge
  • Dr. Robert N. M Ahrens, NOAA NMFS Pacific Islands Fisheries Science Center, USA

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Dorte Bekkevold, DTU Aqua
Få mere at vide

Et populærvidenskabeligt resume af afhandlingen kan hentes her (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan fås pr. e-mail ved henvendelse til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk

Deltagelse i forsvaret via Zoom

Det er muligt at deltage i Casper Gundelund Jørgensens forsvar på Zoom:https://dtudk.zoom.us/j/67088287416

Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.

Der vil blive givet instruktioner om forløbet ved forsvarets start.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=%7BCB4EDB6E-6EC4-4C21-8DA9-A63599B01508%7D
21 MAJ 2022