Torsk på rev. Foto: Karsten Dahl.

Torsk sparer energi på stenrev

onsdag 19 feb 20
|

Kontakt

Jon Christian Svendsen
Seniorforsker
DTU Aqua
93 51 16 63

Muligheder for studerende

DTU Aqua søger studerende til projekter om stenrev og muslingerev: 

Beskrivelse af projekt om stenrev

Beskrivelse af projekt om muslingerev

Læs mere

Her kan du læse mere om stenrev og torsk efter restaureringen af stenrevet ved Læsø:

Når torsk har mulighed for at skjule sig ved stenrev, sparer de energi. Dermed kan fiskene bruge mere energi på at vokse eller få mere afkom

Forskere fra DTU Aqua har fundet ud af, at torsk sparer omkring 20 % af deres energi, når de skjuler sig i et stenrev, sammenlignet med fisk der opholder sig på sandbunden. Undersøgelsen blev foretaget i laboratoriet. Her blev energiforbruget målt på torsk, der enten blev placeret i en tank med et simuleret stenrev, eller i en tank med en simuleret sandbund. Forskerne kunne derfor sammenligne fiskenes energiforbrug ved stenrev og sandbund. Det viste sig, at torsk bruger mindre energi, når fiskene befinder sig i stenrevet fremfor på sandbunden.

Undersøgelserne tyder på, at torsk der har mulighed for at skjule sig i et stenrev, har mere energi til rådighed. Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Marine Ecology Progress Series.

”Det svarer lidt til at spare på energien i et hus. Pengene man sparer, kan man bruge til andre formål. På samme måde kan torsk bruge den sparede energi til andre formål. Torsken kan for eksempel bruge energien på at vokse sig større eller få flere afkom”, siger Adina Schwartzbach, der for nylig har afsluttet sit speciale på DTU Aqua. 

Torsk trives på stenrev

Forskere på DTU Aqua har arbejdet med at restaurere stenrev i flere projekter. Efter restaurering af et stenrev ved Læsø har det vist sig, at de nye rev fungerer som et godt levested for torsk. Fiskene på revet har rige muligheder for at skjule sig og finde føde. Der er observeret mange torsk på det restaurerede stenrev. Undersøgelser af individuelle torsk viste, at fiskene bruger længere tid i området, efter restaureringen. Det tyder på, at torskene trives på stenrevet. Den samme udvikling er også observeret efter restaurering af stenrev ved Sønderborg. 

”Mange har diskuteret, om stenrev bare tiltrækker torsk fra andre områder, eller om revet faktisk betyder, at torskene vokser bedre. De nye resultater peger på, at stenrev ikke kun fungerer ved at tiltrække torsk. Stenrev kan sandsynligvis også være med til at sikre en større produktion af torsk, fordi torskene sparer energi, når de skjuler sig i et stenrev. Dermed får fiskene mere energi til at vokse eller få flere afkom”, siger Jon C. Svendsen, seniorforsker ved DTU Aqua.

Nye stenrev er godt for torsk 

Man har opfisket stenrev i over 100 år i Danmark. Stenene blev brugt til moler og andet byggeri ved kysten. Det betyder, at der nu kun er ganske få stenrev i de danske farvande. Det er svært at bestemme præcist, hvad fortidens fjernelse af stenrev har betydet for fiskebestandene. Men undersøgelser tyder på, at bevaring og restaurering af stenrev kan gavne mange fiskearter. Det er endnu usikkert, i hvilken grad det omkringliggende fiskeri har nytte af den positive effekt, som rev har på torsk. Der er planer om, at fremtidige undersøgelser kan kigge nærmere på det spørgsmål. Det er ligeledes planen at undersøge, om muslingerev også påvirker en række fiskearter positivt.

Læs den videnskabelige artikel i Marine Ecology Progress Series (MEPS):
Atlantic cod Gadus morhua save energy on stone reefs: implications for the attraction versus production debate in relation to reefs.  

Af Adina Schwartzbach, Jane W. Behrens og Jon C. Svendsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Denne video viser mere om forsøgene og resultaterne:

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=%7B11AFCC24-AFEC-4803-82C1-CA99AACB70C1%7D
17 MAJ 2022