Signalkrebs - snart forbud mod salg af signalkrebs

Snart forbud mod handel med signalkrebs

onsdag 18 maj 16
|

Et længe ventet forbud mod handel med signalkrebs træder snart i kraft.

 

Forbuddet er en følge at EUsForordning (Nr. 1143/2014) om Fremmede og Invasive Arter, der er ved at blive gennemført i medlemslandene. En del af forordningen er en liste over de 37 mest invasive arter i EU, dvs. dem, som kan påvirke naturen mest negativt.

Signalkrebsen er på listen og Danmark er derfor forpligtiget til, at forbyde opdræt, udsætning og handel med signalkrebs. Det er et nødvendigt tiltag, hvis vi skal stoppe den stigende udbredelse af signalkrebs og forhindre at flodkrebsen forsvinder fra vores natur.

Se indslag om bekæmpelse af bestanden af signalkrebs i Alling Å på Djursland fra TV2 Østjylland, maj 2016.

Se indslag om signalkrebsen i TV-Avisen, DR1, juni 2016

Læs mere om signalkrebs

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BF5FDD041-E026-4C62-91D2-32A90FA9608D%7D
24 AUGUST 2019