Ørreden som miljøvagt - Ørreden er en indikatorart

Film ”Ørredynglen som miljøvagt”

onsdag 21 sep 16
|

Ørreder trives kun i vandløb med gode miljøforhold. Derfor bruges ørreden nu som indikator for kvaliteten af de vandløb, hvor den naturligt hører hjemme. En ny film fra DTU Aqua viser, hvordan et godt ørredvandløb ser ud.

Ørreden er en slags ulønnet miljøvagt, som kun kan klare sig i vandløb med gode miljøforhold. Derfor blev ørreden i 2015 udpeget som en officiel dansk "miljøindikator", hvor antallet af ørredyngel i et gydevandløb bruges til at vurdere, om naturen har det godt.

Nu kan du på 5 minutter se, hvordan vandløbene skal se ud, hvis ørreden skal kunne klare sig. Filmen er tænkt som inspiration til, hvordan man kan ”efterligne” forholdene i vandløb med gode ørredbestande, når andre vandløb skal restaureres og plejes.

Ynglen kræver variation og lavt vand

Der er naturlige ørredbestande i mange danske vandløb, hvor ørreden gyder på de lavvandede stryg med friskstrømmende vand og en bund, der består af småsten. Der er mest yngel, hvis vandet er rent, og bækken eller åen har et varieret forløb med mange arter af planter og smådyr.

Brug 5 minutter på at se de mange ørreder i små og store danske vandløb med naturlige bestande. Hvis man skaber lige så gode forhold for ynglen i andre vandløb, kan bestandene flerdobles de steder, hvor ynglen ikke klarer sig ret godt i dag.

Mange havørreder til lystfiskerne

I 29 % af de ørredvandløb, som DTU Aqua har undersøgt i perioden 2008-2012, er der gode naturlige bestande af ørredyngel fra gydning. Det skaber så store bestande af havørreder i de danske åer og langs kysterne, at lystfiskerne hvert år fanger og hjemtager en havørred over mindstemålet for hver 4-6 meter gydevandløb med gode ørredbestande. Fangsterne kan øges væsentligt, hvis miljøforholdene forbedres i de gydevandløb, hvor der i dag er for lidt yngel.

Ørredynglen som miljøvagt from DTU Aqua on Vimeo.

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

Her kan du finde mere om ørreder og vandløb:

Ørredkortet – check bestanden af ørredyngel i dine lokale vandløb

Se andre film om fisk i vandløb

Læs om de enkelte vandløb og fiskebestandene i DTU Aquas ”Planer for fiskepleje”, som kan downloades her

Læs her, hvordan man kan genskabe gode miljøforhold i vandløb

Læs om, hvordan en miljøindsats i ørredvandløb kan fordoble lystfiskernes fangst af vilde havørrede

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BE5E8CDB9-ED83-4324-A6FB-D83AAF33CCFD%7D
18 AUGUST 2019