Flodkrebs bliver røde når de bliver kogt

Krebs er en delikatesse -det er nu sæson for fiskeri efter krebs

torsdag 24 aug 17
|

Flodkrebsen bliver fanget til spisning og det er en stor nydelse for mange. Det er lovligt at fange både han- og hunkrebs i august og september måned. Der er et mindstemål på 9 cm for begge køn.    

Flodkrebs forekommer rundt om i Danmark i både søer og vandløb og anses for at være en stor delikatesse. Lige nu er det sæson for at fiske efter flodkrebs. Hankrebs må fanges fra 1. april frem til og med 30. september, mens hunkrebs kun må fanges fra 1. august og til og med 30. september. Uanset kønnet skal krebsene være mindst 9 cm lange, før de må hjemtages. Længden på krebsen skal måles fra pandetorn til haleviftens bagkant. 


D
er er ikke fredningstid og mindstemål på signalkrebs og galiziske sumpkrebs (også kaldet tyrkerkrebs), da disse arter ikke er naturligt hjemhørende i Danmark. Se her hvordan du kender forskel på flodkrebs og signalkrebs.


Krebs kræver rent og iltrigt vand 

En forudsætning for at skabe en krebsebestand er, at krebs kan trives i søen. Krebs kræver rent, iltrigt vand uden okker, men gerne kalkholdigt. Ved at beskytte søerne mod forurening er man med til at fremme bestandene af krebs. Læs mere om krebsens biologi.


Tilskud til udsætning af krebs

I nyetablerede vandhuller eller vandhuller, hvor man ønsker en bestand af flodkrebs, kan man få økonomisk støtte til udsætning. Der bliver givet støtte efter ”krone til krone”-princippet, hvilket vil sige, at man kan få lige så meget i støtte, som man selv investerer. Læs mere om tilskud til udsætning af flodkrebs i søer.


Mere information om krebs: 

Pleje af flodkrebsebestande

Forbedring af levesteder for flodkrebs

Regulering af flodkrebsebestande

Udsætning af flodkrebs


Fakta om flodkrebs

Hankrebs

Hannerne har oftest de kraftigste klosakse. Hannerne er typisk mere aggressive og udøver en større grad af kannibalisme end hunnerne. De største og ældste hanner er de mest aggressive. Hankrebs kan sagtens befrugte flere hunner, og derfor kan det være med til at øge udbyttet af bestanden, hvis man opfisker flere hanner end hunner. Man bør tilstræbe, at forholdet mellem hanner og hunner i bestanden er ca. 1:3. 

Hankrebs er fredet i perioden 1. oktober - 31. marts. Mindstemålet for flodkrebshanner er 9 cm.

Hunkrebs

Hunnen har oftere en bredere hale end hankrebs. Hunkrebs gemmer de befrugtede æg på undersiden af halen. 

Hunkrebs er fredet i perioden 1. oktober - 31. juli. Mindstemålet for flodkrebshunner er 9 cm

Generelt

Når man måler længden på en krebs, skal man måle fra pandetorn til haleviftens bagkant. I gode krebsesøer kan krebsene nå mindstemålet på 9 cm på 3 år, mens det i andre søer kan tage mange flere år.


Sådan kender du forskel på han- og hunkrebs.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Nyhedsbrevet på Fiskepleje.dk informerer dig, når der er nyt om fisk og krebs. Klik og tilmeld nyhedsbrev.


 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BBEDF94B8-E23E-4B8C-BD17-B2FA812D04C6%7D
8 DECEMBER 2019