Photo: Colourbox.dk

Langt de fleste fødevarer i EU overholder pesticidreglerne

torsdag 29 apr 21

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

Ingen sporbare pesticidrester er fundet i over halvdelen af de mere end 96.000 fødevarer, som er testet i pesticidkontrollen indenfor EU i 2019. Det viser EFSA’s seneste pesticidrapport.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har publiceret den årlige pesticidrapport. Den samler data fra 96.300 fødevareprøver, der er undersøgt som en del af både EU’s egen samt de forskellige medlemslandes pesticidkontrolprogrammer.

Prøverne er indsamlet i de 28 EU-medlemslande samt Norge og Island og er i alt undersøgt for 800 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

I 56,6% af prøverne er ingen sporbare pesticidrester fundet. I yderligere 39,5% af prøverne er pesticidrester fundet, som overholder de gældende EU-grænseværdier for pesticidindhold i fødevarer. Rester er fundet af mere end ét pesticid i cirka hver fjerde prøve.

I 3,9% af prøverne er sprøjterester fundet, som overskrider de acceptable grænseværdier. Overskridelser er oftere fundet i prøver fra lande uden for EU, Norge og Island (7,8%) end i prøver fra EU, Norge og Island (2,7%).

Risikovurdering af europæeres indtag af pesticidrester

EFSA bruger data fra rapporten til bl.a. at vurdere, om de pesticidrester, europæere er udsat for gennem kosten, udgør en risiko for deres sundhed – både på kort og på lang sigt. I begge tilfælde har EFSA vurderet, at de indsamlede data fra 2019 indikerer, at sandsynligheden er lav for, at europæerne eksponeres for indhold af sprøjterester, der udgør en sundhedsmæssig risiko.

Læs mere

Download pesticidrapporten via EFSA's website: The 2019 European Union report on pesticide residues in food.

Analyseresultater fra EU’s egen pesticidkontrol kan også ses ved hjælp af et grafisk værktøj, der viser, hvor ofte forskellige pesticider er detekteret i 12 forskellige fødevarer og i hvilke mængder. Værktøjet sammenligner analyseresultater fra 2016 og 2019. Se resultaterne på EFSA’s website. 

Læs om resultaterne fra den danske pesticidkontrol for 2019 i DTU Fødevareinstituttets nyhed fra den 12. januar 2021: Fødevarer i Danmark overholder generelt pesticidreglerne.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BB66802AB-71F9-4245-B671-D23B7000FBDC%7D
22 JUNI 2021