Fangstjournalen DTU Aqua

Invitiation til citizen science-symposium

torsdag 02 maj 19
|

Den 7. oktober 2019 sætter et symposium fokus på, hvordan borgere kan inddrages i forskning og forvaltning.

Inddragelse af borgere i forskning og forvaltning under betegnelsen ”citizen science” har i de senere år gennemgået en rivende udvikling, både i Danmark og internationalt. Et godt eksempel er DTU Aquas projekt ”Fangstjournalen”, hvor lystfiskere og forskere i fællesskab arbejder for et bedre datagrundlag til brug i forvaltning af lystfiskeri.

Den 7. oktober 2019 afholder Syddansk Universitet, med fagligt bidrag fra bl.a. DTU Aqua, det første citizen science-symposium i Danmark. Håbet er at samle aktører inden for alle grene af citizen science og belyse forskellige perspektiver på citizen science samt fremme erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Symposiet er for alle, der har en interesse i, at borgere, forskere, forvaltere og praktikere arbejder tættere sammen gennem citizen science i Danmark. Det kan fx være brugere, organisationer, undervisere, beslutningstagere, NGO’er, medarbejdere i staten eller kommunerne, biblioteker, forskere, offentlige og private institutioner samt fonde.

Sted: Syddansk Universitet, Odense

Tid: 7. oktober 2019, kl. 9:00-16:30 (plus evt. egenbetalt netværksmiddag)

Deadline for indsendelse af abstract: 26. maj 2019

Deadline for tilmelding: 8. september 2019

Læs mere om Citizen science-symposiet

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BAC8522C6-CA69-4116-904B-AE24A5F15DAF%7D
6 AUGUST 2020