Snæbel. Foto: Lasse Fast Jensen.

Foredrag: Snæblen, akut truet og lige så sjælden som en tiger

mandag 02 sep 19
|

Tid & Sted

Mødet finder sted den 17. september 2019 kl. 17-19 i Universitetsparken 4., 3. sal, København Ø. 

Dansk Selskab for Marinbiologi inviterer til foredrag om den sjældne fisk snæblen 17. september 2019 i København.

Der er kun én egentlig fast snæbel-bestand i verden, nemlig i Vidåen i Sønderjylland. Det faktum, at snæblens udbredelse er begrænset til ét vandløb gør, at der er risiko for, at fisken kan uddø. Der er på nuværende tidspunkt omkring 4.000 voksne snæbler tilbage, hvilket svarer nogenlunde til verdens bestand af tigre. Snæblen er beskyttet af EU's Habitatdirektiv og Bern Konventionen, og den er med i Danmarks Naturkanon og lever desuden i et område, der er på UNESCO's Verdensarvsliste.

Den 17. september 2019 inviterer Dansk Selskab for Marinbiologi til fyraftensmøde om den truede fisk. Mødet finder sted kl. 17-19 i Universitetsparken 4., 3. sal, København Ø. 

På mødet vil seniorforsker Jon Svendsen, DTU Aqua redegøre for arbejdet med at beskytte snæblen og effekten af arbejdet indtil videre, og han vil beskrive fremtidige tiltag, der sandsynligvis er nødvendige, hvis snæblens udbredelse skal øges til andre vandløb i overensstemmelse med EU's Habitatdirektiv. Jon har forsket i snæblens biologi og levevis i 10 år og har blandt andet kortlagt fiskens vandringer imellem gydeområderne i Vidåen og vækstområderne i Vadehavet. Han har desuden undersøgt, hvilke faktorer der påvirker fiskens vandringer og bestemt fiskens dødelighed i Vidåen og i Vadehavet.

Efterfølgende vil forstfuldmægtig Ejgil Andersen, Miljøstyrelsen redegøre for de resultater, der danner baggrund for Miljøstyrelsens pressemeddelelse "Lille fremgang for sjælden fisk" fra april 2019. Eigil vil desuden fortælle om, hvilke overvejelser det giver anledning til i forhold til forvaltningen af snæblen.

Alle er velkomne. Man kan deltage i første møde uden at være medlem.

Læs mere om snæblens biologi

Kontakt: Jon Svendsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BA9FBA76F-79B9-49D7-8975-69B0D1FF4208%7D
23 SEPTEMBER 2020