Lystfisker på kysten ved Fyn. Foto Finn Sivebæk

Ny viden om forårskystfiskeri på Fyn

mandag 18 mar 19
|
af Helle Falborg

Kontakt

Christian Skov
Lektor
DTU Aqua
35 88 31 16

Kontakt

Søren Bøye Olsen
Professor
Sektion for Miljø og Naturressourcer, Københavns Universitet
30 29 88 50
De fleste går efter havørred, viser nye rapporter, der også giver detaljeret viden om bl.a. lystfiskernes fiskemetoder og fangster, og hvor de kommer fra

På tre måneder i foråret 2017 blev der fanget cirka 25.000 havørreder og 24.000 hornfisk af lystfiskere på de fynske kyster. Det tog cirka fire timer at fange en havørred i gennemsnit, og de fleste fisk blev genudsat.

Det er nogle af de mange svar på spørgsmål om lystfiskere og lystfiskeri med fiskestang og snøre, den mest udbredte form for lystfiskeri i Danmark, som to nye rapporter fra DTU Aqua og KU giver.

Næsten halvdelen af lystfiskerne bor på Fyn, men også mange turister nyder at smide snøren i bølgerne fra de fynske kyster. Næsten hver fjerde af lystfiskerne bor i Tyskland. Det er langt overvejende mænd, der fisker, og gennemsnitsalderen er 48 år.

”Vi har fået viden om, hvem der fisker, hvordan fiskeriet foregår, hvor meget de fanger, og hvad der er vigtigt for lystfiskerne i forhold til at have en god oplevelse på fisketuren”,Grafik med resultater fra rapport om lystfiskeri på Fyn. Grafik Helle Falborg fortæller forsker Christian Skov fra DTU Aqua, der er projektleder på forskningsprojektet, der bl.a. er støttet af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen.

Flere typer undersøgelser gav gode data

Rapporterne bygger på undersøgelser, som DTU Aqua udførte i foråret 2017. Dels blev antallet af lystfiskere flere gange optalt fra fly, dels gik forskere fra DTU Aqua ud på tilfældige fiskepladser og interviewede fiskerne og målte de fisk, de havde fanget. Endelig bidrog nogle af fiskerne yderligere med at besvare et opfølgende spørgeskema via internettet.

”Lystfiskeri er ikke undersøgt på den måde før i Danmark, så i første omgang handlede det om at afprøve, om metoderne duede til at opsamle den type informationer. Det har vist sig at være gode metoder, for vi har fået rigtig meget solid information om det lystfiskeri, som er rigtig vigtigt for en masse mennesker. Data, som kan bruges af andre – f.eks. i forvaltningssammenhæng for at sikre bæredygtige fiskebestande”, siger Christian Skov.

Lystfiskernes forbrug

85 % af de adspurgte lystfiskere angav havørred som den fiskeart, de primært havde som mål for fisketuren. For langt størstedelen af havørredfiskerne er lystfiskeri deres væsentligste hobby, som de bruger både tid og penge på.

Hvor mange penge, og hvad det betyder for lokalsamfundet på Fyn, er noget af det, forskere fra Københavns Universitet har beregnet.

Graf over lystfiskeres gennemsnitlige forbrugGennemsnitligt bruger danske lystfiskere cirka 300 kroner på en fisketur, tyske lystfiskere bruger cirka 900 kroner og lystfiskere fra andre lande end Danmark og Tyskland bruger cirka 1.300 kroner på en fisketur. Transport er den væsentligste udgift. Derefter overnatninger, fiskegrej og måltider.

Hellere få store fisk end flere små

Det er vigtigt at fange noget. Og det gør mange også, når de fisker fra kysten på Fyn. I gennemsnit tog det cirka fire timer at fange en havørred.

Størstedelen af havørredfiskerne angiver faktorer som naturoplevelsen og afslapning som væsentlige motiver for at tage ud og fiske. Alligevel betyder det noget at få bid.

”Lystfiskere, der primært går efter havørreder, er generelt meget specialiserede. For dem er det ofte spændingen og udfordringen ved fiskeriet, som motiverer til at tage på fisketur. I forbindelse med fangster angiver de fleste, at de hellere vil fange enkelte store havørreder frem for mange mindre, men det ser ikke ud til at være specielt vigtigt at fange en havørred, man kan tage med hjem”, siger Christian Skov og fortsætter:

”Det at få en fisk på krogen spiller dog en betydelig rolle for lystfiskernes tilfredshed med fisketuren og er derfor en vigtig faktor for fiskeoplevelsen”.

Lystfiskernes dybereliggende præferencer for forskellige aspekter af lystfiskeoplevelsen blev desuden analyseret ved hjælp af et såkaldt valghandlingseksperiment, som DTU Aqua og Københavns Universitet udførte i fællesskab. Her slog fangstmotiverne for alvor igennem.

”Mere end halvdelen af lystfiskerne er villige til at bruge flere penge på fisketuren, hvis der er mulighed for at fange mange og store havørreder, gerne med mulighed for deciderede trofæ-fisk. Omkring en fjerdel går ikke så meget op i størrelsen, men vil gerne fange mange havørreder og samtidig have mulighed for at tage en fisk med hjem” siger Søren Bøye Olsen, professor ved Sektion for Miljø og Naturressourcer, Københavns Universitet og fortsætter:

”De resterende ca. 20% af lystfiskerne er stort set udelukkende interesseret i trofæ-fisk. Hvis ikke der er reel chance for at fange trofæ-fisk, så vil de hellere fiske et andet sted eller helt blive hjemme”.

Læs rapporterne:

Lystfiskeri langs kysten på Fyn om foråret. Fiskeindsats, fangster, demografi, adfærd og holdninger

Lystfiskeri langs kysten på Fyn om foråret. Lystfiskernes forbrugsmønstre og præferencer

 

 

Finansiering

Undersøgelsen blev finansieret via projektet ”Forbedring af forvaltningsgrundlaget for bestande i det rekreative fiskeri” under den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen samt af Fisketegnsmidlerne (Projekt ”Lystfiskeradfærd og socioøkonomi”). Den er desuden støttet af Havørred Fyn.

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BA38FC9E2-0FA6-4852-ACAD-9E607B30EB1F%7D
16 MAJ 2021