Ålelarve på vej ud af ægget. Foto: Sune Riis Sørensen.

Forsøgsfacilitet til produktion af åleyngel indvies 9. maj 2016

mandag 18 apr 16

Kontakt

Jonna Tomkiewicz
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 08

Program og tilmelding

Indvielsen af åleforsøgsfaciliteten finder sted 9. maj 2016 kl. 10.30-16.15 i Hirtshals.   

Se programmet for indvielsen

Tilmelding senest 3. maj 2016 på www.eel-hatch.dk

Et nyt forsøgsanlæg til produktion af åleyngel indvies i Hirtshals den 9. maj 2016. Bag anlægget står EEL-HATCH-konsortiet, som støttes af Innovationsfonden og ledes af DTU Aqua

Forskere ved DTU og danske industripartnere arbejder sammen om at få den europæiske ål til at yngle i fangenskab, holde ålelarver i kultur og skabe grundlaget for en produktion af glasål til akvakulturerhvervet. Det sker i forskningsprojektet EEL-HATCH, som er støttet af Innovationsfonden. Den 9. maj 2016 indvies et nyt forsøgsanlæg, som projektets partnere har etableret som ramme for forskningsaktiviteterne.

Målet med forskningsarbejdet i forsøgsanlægget, som er beliggende ved DTU Aqua i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, er at udvikle metoder og teknologi til etablering af et åleklækkeri, som på sigt skal kunne forsyne åleopdrættere med glasål. På grund af nedgangen i den vilde bestand af ål er der stor interesse for at kunne producere åleyngel i fangenskab, hvilket vil kunne gøre det muligt for industrien at drage fordel af det store marked, der er for ål i ind- og udland. Samtidig vil resultaterne kunne støtte forvaltningen, som har til formål at ophjælpe den vilde ålebestand.

Officiel indvielse og seminar om åleforskning

Den officielle indvielse af forsøgsfaciliteten foregår om formiddagen, hvor uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs klipper snoren til anlægget. Til stede ved indvielsen er også direktør Peter Høngaard Andersen, InnovationsFonden, borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune og rektor Anders Overgaard Bjarklev, DTU. Efter indvielsen er der frokost på Nordsøen Forskerpark. 

Om eftermiddagen afholdes et seminar, hvor forskere og erhvervspartnere vil fortælle om arbejdet med at få ål til at yngle i fangenskab og med at holde åleyngel i kultur samt om de erhvervs- og samfundsmæssige perspektiver i en fremtidig kommerciel produktion af glasål.  

Arrangementet er åbent for tilmelding indtil den 3. maj på www.eel-hatch.dk

Se programmet for indvielsen

650 m2 forsøgsfacilitet

Bygningerne til den 650 m2 store forsøgsfacilitet stod færdige i august 2015, hvor indretningen af laboratorier og etableringen af kultursystemer til fisk, æg og larver med tilhørende saltvandsindtag og teknologi til modning af vand gik i gang. Nu er den sidste del af indretningen færdig, systemerne er funktionsmæssigt afprøvet, og der er stamfisk i tankene. 

Forsøgsfaciliteten erstatter et anlæg på Lyksvad Fiskefarm, hvor DTU Aqua og akvakulturindustrien i et tidligere projekt startede arbejdet med kunstig reproduktion af den europæiske ål. Med en stadigt stigende produktion af æg og larver blev denne facilitets størrelse imidlertid en begrænsende faktor for udviklingen af larvekultur. Det skal det ny anlæg nu råde bod på. 

Dansk åleforskning i front

Ålens livscyklus er kompleks, og formering af ål i fangenskab har flere udfordringer. Fx kønsmodner ålen ikke naturligt på vores breddegrader, og man har et yderst ringe kendskab til gydningen i Sargassohavet, til de tidlige livsstadier, æg og larver, og deres krav til det omgivende miljø og føde.

Derfor forskes der i EEL-HATCH-projektet i at udvikle behandlinger til modning af fisk og egnet foder til moderfisk, så der kan laves sunde, levedygtige æg og larver. Desuden undersøger projektet ålelarvernes krav til det omgivende miljø og ernæring – en viden, som kan anvendes i udviklingen af egnede larvekultursystemer og foder, der giver en god vækst hos larverne.

Danmark har en lang tradition for åleforskning og har i de senere år bragt sig i spidsen for international forskning, når det drejer sig om produktion af levedygtige æg og larver af den europæiske ål i kultur. Det er sket gennem EU-projektet, PRO-EEL, og senest i EEL-HATCH-projektet, som begge er koordineret af DTU Aqua. 

Foto øverst: Ålelarve på vej ud af ægget. Ægget er ca. 1,5 mm i diameter. Foto: Sune Riis Sørensen.

Om EEL-HATCH-projektet

EEL-HATCH-logoForsøgsanlægget er opført som en del af EEL-HATCH-projektet (”Eel hatchery technology for a sustainable aquaculture”). Projektets overordnede mål er at skabe den teknologi og teknik, der er nødvendig for at formere europæisk ål og holde larver i kultur indtil glasålsstadiet.

Parterne i projektet er DTU, Billund Aquakulturservice, STMI Aqua Systems, Dansk Akvakultur, Bioneer, BioMar og Nordsøen Forskerpark. 

Projektet, som løber i 3½ år fra april 2014, har et budget på 30 mio. kr, hvoraf InnovationsFonden investerer 15 mio. kr. og danske erhvervspartnere 10 mio. kr.

Projekt-hjemmeside:www.eel-hatch.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B9C27C90F-19DC-4D7C-AAE1-03A46F228248%7D
18 AUGUST 2019