Undersøgelse af ørredbestand

Nye undersøgelser af fiskebestanden i danske vandløb

mandag 27 aug 18
|

I efteråret 2017 undersøgte DTU Aqua fiskebestandene ved elektrofiskeri på 675 lokaliteter i vandløb. Nu er undersøgelserne og vandløbene beskrevet i en række rapporter, der viser de naturlige bestande af ørred- og lakseyngel samt forekomsten af andre fiskearter.

Mange vandløb med ørredyngel fra gydning
En oversigtstabel med de vigtigste resultater viser, at der i de enkelte vandområder blev fundet ørredyngel på 70-90 % af de undersøgte strækninger, og at 24-58 % af dem havde god- eller høj økologisk tilstand i forhold til det ”Ørredindeks” der anvendes som mål for vandløbenes miljøtilstand i statens vandområdeplaner.

675 befiskede stationer i efteråret 2017

Antal

stationer

% med ørredyngel

% med god eller høj økologisk tilstand

Mediantæthed yngel pr. 100 m2

Gns. Tæthed

yngel pr. 100m2

Mindre tilløb til Limfjorden Øst

80

70 %

24 %

14

53

Mindre vandløb ml. Fredericia og As Vig

86

78 %

42 %

35

107

Kolding Å

79

90 %

58 %

92

102

Tilløb til Hejlsminde Nor

41

88 %

56 %

82

164

Fynske vandløb

389

87 %

44 %

49

80

De nye Planer for fiskepleje
Resultaterne er nu beskrevet i nye rapporter, kaldet ”Planer for fiskepleje”, som kan downloades sammen med andre rapporter om fiskebestandene i andre danske vandløb. I planerne kan man finde forslag om initiativer i de enkelte vandløb, som kan genskabe naturlige forhold for fisk og forbedre bestandene. 

Planerne er alle tilsendt som trykte rapporter til de berørte sportsfiskerforeninger og kommuner, men de kan også downloades her: Download Planerne for fiskepleje med tilhørende kort

DTU Aquas ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker alle større vandsystemer i Danmark. De indsamlede data indgår i Miljøstyrelsens arbejde med at vurdere fiskebestandene i statens vandområdeplaner.

Nemt overblik over ørredbestandene
Ønsker man et hurtigt overblik over tætheden af ørred- og lakseyngel i et bestemt vandløb, skal man blot bruge ørredkortet, som er tilgængeligt på mobil og pc. På kortet kan man se de fundne ørred- og laksebestande ved de seneste undersøgelser, samt hvilke andre fiskearter, der er registreret på de enkelte lokaliteter. Via kortets farvekodning kan man se, om statens miljømål i det såkaldte ”Ørredindeks” er opfyldt på de undersøgte lokaliteter.

Læs mere om planer for fiskepleje og fiskebestande i vandløb:

Faktaboks – de nye undersøgelser er foretaget i følgende vandsystemer.

Vandsystem

Kommuner

Mindre tilløb til Limfjorden Øst

Aalborg, Rebild, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerland

Mindre vandsystemer ml. Fredericia og As Vig

Fredericia, Kolding, Vejle, Hedensted

Kolding Å

Kolding, Vejen

Tilløb til Hejlsminde Nor

Kolding, Haderslev

Fynske vandløb

Nordfyns, Odense, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Faaborg, Midtfyns, Assens, Middelfart

Af Finn Sivebæk, Jan Nielsen og Henrik Baktoft, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B8B0B6B2C-EF43-4BD6-AA8F-FED9469652B0%7D
21 JANUAR 2020