Flodkrebs - Fisktegnet giver tilskud til udsætning af flodkrebs i søer

Nu er det snart tid for udsætning af flodkrebs

onsdag 08 jun 16
|

Årets ansøgere om tilskud til udsætning af flodkrebs får i disse dage besked, om de får tilskud eller ej. Der er stadig mulighed for at ansøge om tilskud til udsætning af krebs.

De fleste udsætninger af flodkrebs bliver foretaget sidst på sommeren i august-september. Puljen for udsætning af flodkrebs i 2016 er ikke opbrugt, så der er stadig mulighed for at søge om tilskud til udsætning af flodkrebs i søer.

Hvad kan jeg få tilskud til?

  • Der ydes kun tilskud til udsætning af flodkrebs (Astacus astacus).
  • Tilskud gives efter krone-til-krone princippet, dvs. at ansøgeren selv skal betale 50 % af hvad en udsætning koster. Der gives kun tilskud til prisen for krebsene selv og transport.
  • Der gives kun tilskud til udsætning i søer, der henligger i naturtilstand. Søen må gerne være kunstigt skabt, f.eks. udgravet på en mark eller en gammel grusgrav. Det vigtige er, at krebsene lever i naturlig tæthed og uden f.eks. fodring.
  • Der kan kun søges til søer på en given ejendom én gang.
  • Det kræver som udgangspunkt altid en tilladelse til udsætning af krebs (og fisk) i Danmark.
  • Læs mere om udsætning af flodkrebs
  • Læs hele regelsættet om tilskud

Hvordan søger jeg?
Det er meget enkelt at søge om tilskud til udsætning af flodkrebs. Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til DTU Aqua sammen med 1) et kort/luftfoto, der viser hvor søen ligger henne i landskabet og 2) et kort (evt. håndtegnet) eller luftfoto (f.eks. fra Google Earth), der mere detaljeret viser hvordan søen ser ud. Du kan indsende det udfyldte ansøgningsskema i et brev til DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg eller pr. e-mail til ffi@aqua.dtu.dk.

Her finder du ansøgningsskemaet.

Læs en vejledning i det praktiske vedr. transport og udsætning af flodkrebs.

Undgå fremmede krebs!
I Danmark lever der mindst to fremmede og invasive arter af krebs, signalkrebs (Pacifastacus leniusculus fra Nordamerika) og galiziske sumpkrebs (Astacus leptodactylus fra Sydøsteuropa). Især signalkrebsen er en alvorlig trussel mod den eneste naturligt forekommende art i Danmark, flodkrebsen. Dels kan signalkrebs bære på en svampesygdom, krebsepest, der er 100 % dødelig for flodkrebs indenfor få uger. Hvis ikke dét sker, vil signalkrebsen over tid udkonkurrere flodkrebsen, hvor de lever sammen. Resultatet er det samme: flodkrebsen uddør. Det er derfor vigtigt at vide noget om de to arters biologi, herunder ikke mindst at kunne se forskel på flodkrebs og signalkrebs. Her er information om flodkrebs og signalkrebs.

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B8120AE4E-DE0F-47D2-B487-72F0EBEA9808%7D
24 AUGUST 2019