Kursister fra DTU Aqua`s kursus i vandløbsrestaurering 2016

DTU Aquas kursister i vandløbsrestaurering 2016 bliver forældre til foråret

mandag 30 jan 17
|

De nye gydebanker i Vejle Å-systemet, som blev udlagt i 2016, har allerede tiltrukket gydende ørreder, så til foråret vil det vrimle med vild ørredyngel.

De 35 vandplejefolk fra hele landet, der var på DTU Aquas restaureringskurser i 2016, lavede så fine gydebanker i et par tilløb til Vejle Å, at ørrederne allerede har brugt dem til gydning. Det er dejligt at se, fortæller formanden for Vejle Sportsfiskerforenings Vandplejeudvalg, Ole Damsgaard, på foreningens hjemmeside.

Kursister udlægger gydegrus i bækken og få måned efter var der gydning i det udlagte grus
Kursister på DTU Aquas kursus i vandløbsrestaurering lægger gydegrus ud i Bredsten Bæk, september 2016.

Foreningen har i vinterens løb optalt benyttede gydepladser i en række tilløb til Vejle Å, også i Bredsten Bæk og Ballegab Skovbæk, hvor kursisterne lavede gydebanker på DTU Aquas kurser i maj og september 2016. Gydebankerne blev lagt ud på strækninger, hvor der manglede gydegrus. Gydegruset har åbenbart været tillokkende, for ørrederne har allerede gydt ti steder i det nye gydegrus.

I 2017 afholder DTU Aqua restaureringskurser - læs mere.

Lige som mange andre foreninger landet over yder Vejle Sportsfiskerforening en stor indsats med restaurering af vandløb. Foreningen hjælper også DTU Aqua med at finde egnede steder til restaurering ved de to årlige restaureringskurser og søger tilladelser, finansiering etc. samt deltager aktivt ved selve restaureringen.

Af Jan Nielsen og  Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Få mere at vide om gydebankerne i Vejle Å-systemet


Se en billedserie om, hvordan gydebankerne blev lavet i Ballegab Skovbæk, maj 2016

Se en billedserie om, hvordan gydebankerne blev lavet i Bredsten Bæk, september 2016

Se de brugte gydepladser på Vejle Sportsfiskerforenings hjemmeside

Sådan finder du ørredernes gydepladser


Se en kort film om, hvordan man kan finde havørredens brugte gydepladser

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B80D19A56-E62D-4DE2-A134-6D1FD56BB89F%7D
18 AUGUST 2019