Kursus i artsgenkendelse. Foto: Stine Kærulf Andersen

Kursus i fiskearter for fritidsfiskere

mandag 02 maj 16

Kontakt

Eva Maria Pedersen
Specialkonsulent
DTU Aqua
35 88 34 32

Tid & sted

Tid
Tirsdag 7. juni 2016 kl. 19.30

Sted
Herslev Strand Sejlklub (HSS)
Herslev Strandvej 10
4000 Roskilde

Finansiering

Kurset gennemføres med midler fra Fiskeplejen og med støtte fra Friluftsrådet.

Friluftsrådets logo

 

 

 

DTU Aqua inviterer fritidsfiskere til kursus i artsgenkendelse af fisk 7. juni 2016

DTU Aquas nøglefiskerprojekt inviterer alle fritidsfiskere, der er medlemmer af Dansk Amatørfiskerforening og Danmarks Fritidsfiskerforbund, på kursus i artsgenkendelse af kystnære fiskearter.

Kurset afholdes tirsdag den 7. juni 2016 kl. 19.30 i Herslev Strand Sejlklub ved Roskilde, Medlemmer af sejlklubben er også velkomne.

På kurset vil der være fokus på fem grupper af fisk, hvor vi har erfaring med, at artsbestemmelsen kan være svær. De fem grupper er:

  • Ulke
  • Knurhaner
  • Gylter
  • Kutlinger
  • Torskefisk

Der vil desuden være afsat tid til, at du kan medbringe egne fisk, du er i tvivl om, hvad er. Læg hele fisken i en pose sammen med en seddel med angivelse af dato og fangstposition, frys den ned, og tag den med på kurset.

Der serveres kaffe og kage og en øl eller vand undervejs.

Kurset er gratis.

Tilmelding

Tilmeld dig på nfisk@aqua.dtu.dk senest den 3. juni 2016

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål om kurset, kan du kontakte os på nfisk@aqua.dtu.dk eller ringe til Stine Kærulf Andersen, DTU Aqua, tlf.: 35 88 34 51 eller Maria Pedersen, DTU Aqua, tlf.: 35 88 34 32.

DTU Aqua planlægger at gennemføre et lignende kursus på Mors eller i Nordjylland i august-september 2016.

 

Nøglefiskerprojektet

DTU Aqua har siden 2002 samarbejdet med fritidsfiskere i det såkaldte nøglefiskeriprojekt om at registrere fiskefangsterne langs danske kyster og fjorde. Formålet er at få information om forekomsten af fisk i kystnære områder og at undersøge, om der sker forandringer i fiskeforekomsterne og hvorfor.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B66E38DF6-5F0E-4696-A4B8-170FE675AF62%7D
18 AUGUST 2019