Sortmundet kutling. Foto: Mads Christoffersen.

Forår betyder flere sortmundede kutlinger ved kysterne

fredag 29 apr 16
|

Med forårets komme og stigende vandtemperatur ses den invasive sortmundede kutling igen i stort tal

Den invasive fiskeart sortmundet kutling, der de senere år har invaderet mange af de kystnære områder i den sydlige del af Danmark, bliver igen set i stort antal i de lavvandede kystnære områder.

Sortmundet kutling blev først gang observeret i Danmark i 2008, og den har eksempelvis været i Karrebæk Fjord siden 2010-2011. I 2014 blev der foretaget en bestandsundersøgelse af de bundlevende fiskearter i Karrebæk Fjord, og her fandt DTU Aqua, at sortmundet kutling på det tidspunkt var den tredje mest artsrige fiskeart her, kun overgået af skrubbe og hundestejle. 

Midt i april 2016 var Fiskeplejen igen på besøg i Karrebæk Fjord, hvor fritidsfisker Tonny Rasmussen fisker. Han fanger, som de tidligere år, mange sortmundet kutlinger i sine ruser her først på sæsonen. Da Fiskeplejen var på besøg indeholdt fangsten nogle store eksemplarer på op til 20 cm, hvilket er væsentligt større end de normale danske kutlingearter, som sjældent bliver større end 10-12 cm. 

Der har indtil nu kun været få indberetninger om sortmundede kutlinger i 2016, da de ikke ses så ofte i den kolde periode. Om det skyldes, at der bliver fisket mindre i den periode, at de går i en form for dvale, og derfor ikke bliver fanget, at de forlader de kystnære områder i den kolde tid, eller noget helt tredje vides endnu ikke. Formodningen er, at de trækker ud på dybere vand i vinterperioden. Det vil DTU Aqua de kommende år forsøge at finde svar på i et projekt, hvor fokus blandt andet vil være på artens forskellige levesteder.

Hvis du oplever, at der er flere eller færre sortmundede kutlinger i dit område end tidligere år, eller du observerer noget andet usædvanligt med hensyn til sortmundet kutling, er du meget velkommen til at kontakte marin fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua, maoc@aqua.dtu.dk eller 35 88 33 00.

Af Mads Christoffersen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B233B2BF8-9F8A-4CCD-B509-145464574A4D%7D
18 AUGUST 2019