Fiskeudstilling på Dana. Foto: Line Reeh.

Mød DTU på Naturmødet i Hirtshals 26.-28. maj 2016

torsdag 19 maj 16

Kontakt

Line Reeh
Chefkonsulent, Kommunikation & Innovation
DTU Diplom
31 96 49 29

Her finder du skibet

Få en snak med DTU Aquas forskere, når de deltager i debatter om havets ressourcer, og kom ombord på Danmarks største havforskningsskib i forbindelse med Naturmødet i Hirtshals. 

Den 26.-28. maj 2016 inviterer Hjørring Kommune til Danmarks første naturmøde i Hirtshals. Inspireret af Folkemødet på Bornholm sætter fagfolk, naturelskere og meningsdannere naturen på dagsordenen og til debat.

DTU Aqua deltager i Naturmødet med forskellige aktiviteter. Her kan du se, hvor og hvornår du kan møde os.

Kom ombord på Danmarks største havforskningskib

Tid og sted: Fredag 27. maj kl. 10-20 på Tværmolen i Hirtshals Havn

Dana er Danmarks største forskningsskib, og det eneste, der kan sejle over hele verden. Ud over sine faste opgaver med at overvåge fiskebestandene i Østersøen, Nordsøen og Norskehavet, sejler Dana også jævnligt ved Grønland, og skibet var i 2014 i Sargassohavet for at undersøge ålens tilbagegang.

I forbindelse med Naturmødet inviterer DTU Aqua til åbent skib på Dana fredag 27. maj kl. 10-20. Skibet ligger ved Tværmolen i Hirtshals Havn. Her får du mulighed for at møde forskere og besætning, som står klar til at fortælle om skibet og DTU Aquas forskning og undersøgelser:  

  • Udforsk Dana på egen hånd, tag plads i kaptajnens stol, og se udsigten fra fiskebroen.
  • Se plast i fisk og i havet, og find ud af, hvad spøgelsesnet er.
  • Hør om trawl, der kan mindske udsmid af fisk.
  • Bliv klogere på gen-etablerede rev, der gavner fiskebestandene i de kystnære områder.
  • Se og rør nogle af de mange forskellige fisk og skaldyr, som Dana har fanget på sine togter.
  • Hør, hvordan Dana overvåger fiskebestandene.
  • Få indblik i, hvordan man bestemmer alderen på en fisk.
  • Forstå, hvordan Dana kan lytte sig frem til fiskebestandene. 
  • Se film om Danas arbejde.
Dana. Foto: Line Reeh


Mød DTU Aqua ved tre debatter

DTU Aqua deltager ved tre debatter på Naturmødet - to på de officielle scener og en på Nordsøen Oceanariuim.

Våd og usynlig

Torsdag 26. maj kl. 18-19 på Learn-scenen ved Nordsøen Forskerpark, Willemoesgade 2, Hirtshals
Professor Henrik Gislason, DTU Aqua deltager som oplægsholder og debattør i et arrangement om naturen under vandoverfladen. Han tager udgangspunkt i fortidens forestillinger om livet i havet, som omfattede havfruer, søuhyrer og andre mystiske væsener. I dag er vi blevet klogere, selv om vi langt fra har kortlagt alle arter, og Henrik Gislason vil vise eksempler på det dyreliv, de færreste af os kender - og som måske ikke er så langt fra vores forfædres forestillinger, som vi går og tror. Oplægget gør status over biodiversiteten i det hav, der dækker to tredjedele af vores klode, og kommer ind på, hvordan klimaforandringer og menneskelige aktiviteter i form af fx fiskeri, skibstransport og udledning af næringsstoffer påvirker livet i havet. I arrangementet deltager også seniorforsker Martin Søndergaard, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Moderator ved debatten er journalist Jan Falkentoft. 

Biodiversitet og fiskeri - modsætninger? 

Lørdag 28. maj kl. 10-11 på Life-scenen, Havnegade 2, Hirtshals
Seniorforsker Anna Rindorf, DTU Aqua deltager i en debat med fokus på, om vi kan høste af havets overskud og samtidig bevare mangfoldigheden af arter. Mere information følger. Moderator ved debatten er Anders Lund Madsen.  

Sæler og fiskeri

Lørdag 28. maj kl. 11.30-12.30 i Nordsøen Oceanarium, Hirtshals 
Seniorforsker Finn Larsen, DTU Aqua deltager i en debat om sæler og fiskeri. Igennem de senere år har der været et stigende konfliktniveau mellem fiskeriet og det voksende antal sæler i danske farvande. Finn Larsen står bag den første danske kortlægning af omfanget af sælskader i dansk fiskeri med garn, kroge og ruser, som er de fiskerier, der kan have direkte problemer med sæler. Han vil fortælle, hvor stort problemet er, hvor det især findes og komme med nogle bud på, hvad man kan gøre ved problemet. I debatten deltager også en repræsentant fra Danmarks Fiskeriforening PO og fra Danmarks Naturfredningsforening. Arrangementet finder sted efter sælfodringen i Nordsøen Oceanarium, som starter kl. 11.00. Der er gratis adgang til Nordsøen Oceanarium til kl. 12.00.

Om DTU Aqua

DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer ved Danmarks Tekniske Universitet - udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand og inden for akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling. En del af arbejdet foregå på havforskningsskibet Dana, som ejes af DTU. 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B1D66DE6C-ABA8-4ADE-9ECC-C5175A2B8A7D%7D
24 AUGUST 2019