I de kolde måneder vandrer skaller fra lavvandede søer og ud i vandløb og kanaler

I de kolde måneder vandrer skaller og andre fisk væk fra søerne og ud i vandløb

tirsdag 19 nov 19
|

Netop nu kan man opleve, at tusindvis af skaller og andre fiskearter vandrer væk fra lavvandede søer for at overvintre i til- og afløb.

Hvis skallerne har mulighed for det, vandrer de ofte ud af lavvandede søer om vinteren og opholder sig i de tilstødende vandløb eller kanaler. Derfor kan man på denne årstid opleve, at tætheden af fisk, især skaller, pludselig er meget større end normalt i vandløb tæt ved søer. Det er en adfærd der nedsætter risikoen for at blive ædt af søens fugle og rovfisk i vinterhalvåret, hvor skallens eget fødeudbud er begrænset.

Læs mere om, hvordan og hvorfor skaller vandrer ud af lavvandede søer om vinteren. 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B1D3B5F84-D0A6-47CE-835D-B659D5436EA3%7D
21 JANUAR 2021