Pighvarre

Møde om pighvarrer i Roskilde Fjord 15. februar 2017

mandag 06 feb 17
|

Kontakt

Jon Christian Svendsen
Seniorforsker
DTU Aqua
93 51 16 63

Kontakt

Josianne Gatt Støttrup
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 42

Kontakt

Mads Christoffersen
Specialkonsulent
DTU Aqua
35 88 34 66

I foråret 2017 begynder en undersøgelse af pighvarrer i Roskilde Fjord. DTU Aqua håber, at lokalbefolkningen vil bidrage til undersøgelsen og holder derfor offentligt informationsmøde i Gershøj 15. februar 

DTU Aqua forbereder undersøgelser af pighvarrer i Roskilde Fjord, som starter i foråret 2017. I den forbindelse håber DTU Aqua, at lokale fiskere vil hjælpe med at fange pighvarrer, som skal mærkes og udsættes i fjorden igen, så forskerne kan undersøge fiskenes vandringer.

DTU Aqua inviterer til informationsmøde på Havnevej 20, 4070 Gershøj (”Gershøj Børneklub”) den 15. februar 2017 kl. 19. Parkering foregår foran kroen. Alle er velkomne.

Undersøgelse af pighvarrer

DTU Aquas undersøgelse vil kigge nærmere på pighvarrers vandringer i Roskilde Fjord i perioden 2017-2018. Der er tidligere udsat pighvarrer i Roskilde Fjord, men fiskenes vandringer er ukendte.

Vi ved fra andre udsætninger, at mærkede pighvarrer kan vandre langt omkring og også forlader den fjord, hvor de er udsat. I 2015 modtog DTU Aqua information om genfangst af en mærket pighvar, der var udsat ved Munkebjerg i Vejle Fjord i 2006 og dernæst genfanget ved Langø Havn på Lolland. Fisken overlevede 9 år efter udsætning og havde opnået en vægt på 6 kg. Det er ukendt, hvornår fisken forlod Vejle Fjord, men det er meget muligt, at den har gydt flere gange i områder mellem Vejle Fjord og Lolland. Det er ukendt, om pighvarrer fra Roskilde Fjord foretager lignende vandringer.

I forbindelse med udsætninger af fisk er det fordelagtigt at vide, om fiskene bliver i nærområdet til gavn for det lokale fiskeri eller forlader området og måske bidrager til fiskerier andre steder.

Lytteposter der kan høre fisk

DTU Aqua vil undersøge pighvarrers vandringer i Roskilde Fjord med en metode, der hedder telemetri. Det går ud på, at fisk mærkes med en sender, der gør det muligt at registrere, når en mærket fisk passerer en lyttepost, der er placeret i vandet. Lytteposter kan med andre ord ”høre”, når en mærket fisk er i nærheden.

Lytteposten monteres mellem en flagbøje og et anker, som vist på billede 1. Lytteposterne placeres i områder, hvor pighvarrer er nødt til at passere, hvis de vandrer ud af Roskilde Fjord.

I foråret 2017 placerer DTU Aqua lytteposter på den østlige side og den vestlige side af Eskildsø i Roskilde Fjord. Placeringerne er vist på billede 2. Lytteposterne kan registrere mærkede pighvarrer i et år.     

Hydrofon
Billede 1. Flagbøje med lyttepost påmonteret. Billede 1A viser flagbøje og lyttepost, inden de sættes ud fra en gummibåd. Billede 1B viser flagbøje og lyttepost, efter de er sat ud, og hvor de fastholdes med et anker.

Eskildsø
 Billede 2. Lytteposternes placering vest (blå cirkel) og øst (rød cirkel) for Eskildsø i Roskilde Fjord.

DTU Aqua efterlyser fiskere til at fange pighvarrer

For at kunne mærke pighvarrer i fjorden planlægger DTU Aqua at fange pighvarrer syd for Eskildsø i starten af foråret 2017. Til det formål har vi indkøbt pighvargarn og hyttefad. Det er vigtigt, at fiskene er levende og i god stand, så de udviser samme adfærd, som pighvarrer i fjorden, der ikke er blevet fanget i garn.

DTU Aqua er på udkig efter fiskere, der kan bidrage til at fange pighvarrer i fjorden i perioden februar-april 2017. Personer, der har lyst til at hjælpe med at fange pighvarrer i Roskilde Fjord i perioden februar-april 2017, er meget velkomne til at henvende sig til forfatterne. Se kontaktoplysninger i boksene i højre side.  

De indfangede pighvarrer vil blive mærket med en sender og genudsat levende, så de kan registreres af lytteposterne ved Eskildsø (billede 1 og 2), hvis fiskene vandrer ud af fjorden. 

 

Af Jon C. Svendsen, Josianne G. Støttrup og Mads Christoffersen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B13172A3F-190C-4F11-8180-6A82200B0877%7D
14 JULI 2020