Marmorkrebs. Foto: AQUA Akvarium og Dyrepark

Marmorkrebs - ny invasiv art i den danske natur

mandag 25 mar 19
|

For første gang er der fundet en marmorkrebs i naturen i Danmark. Krebsen, der mest kendes fra akvariehandlen, er en virkelig usædvanlig art, som måske er opstået i fangenskab.

I februar 2019 blev der fanget en marmorkrebs i Karup Å. Det er første gang denne krebs observeres i naturen i Danmark, men det er langt fra første gang, at den ses i naturen i Europa. Den er især fundet i Tyskland (første gang i 2003) samt i Holland (2003), Italien (2008) og Sverige (2012). Herudover er der rapporteret enkeltfund fra Kroatien, Ukraine, Ungarn, Rumænien, Estland og Tjekkiet. I England er den kun observeret i fangenskab. Den er desuden fundet i naturen i Japan samt ikke mindst på Madagaskar.

Hvordan endte en marmorkrebs i Karup Å?

Marmorkrebsen i Karup Å er ganske givet en krebs, der har levet i fangenskab, enten i et akvarium eller en havedam. Der findes talrige eksempler på, at folk, der har holdt fisk i akvarium eller havedam og af en eller anden grund ikke kan eller vil passe dem mere, vælger at udsætte dem i naturen – selv om det er forbudt. Sådan er historien bag fundet af marmorkrebsen med stor sandsynlighed også.

Krebsen kan dog også selv være undsluppet fra fx en havedam og over land være gået ned til åen. Den evne besidder krebs i modsætning til fisk. Men dette vurderes dog som mindre sandsynligt.

Om marmorkrebsen fra Karup Å var en ”enlig svale”, eller der findes flere marmorkrebs i Karup Å, må tiden vise. Da den blev fundet havde den æg på sig. Det betyder, at der til sommer ville være kommet mange flere marmorkrebs i åen, hvis den ikke var blevet fanget nu.

Kan marmorkrebsen klare sig i den danske natur?

Det er uvist, hvor godt marmorkrebs kan klare sig i den danske natur. Marmorkrebsen er så vidt vides meget robust, og man ved, at den kan leve ved både forholdsvis lave (5-8oC) og høje (25-30oC) temperaturer. Nogle observationer peger på, at den endda kan overleve vintre med isdække på søer. Grundlæggende ser marmorkrebs dog ud til at trives bedst i et varmere klima, end det vi har i Nordeuropa.

Læs mere om marmorkrebsens meget særprægede ophav og biologi

Marmorkrebsen på billedet er den krebs der blev fanget i Karup Å. Den er udstillet på AQUA Akvarium og Dyrepark i Silkeborg, der også har bidraget med foto til denne artikel.

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B0C911955-7646-4BB2-8F5E-A389FE9B725B%7D
20 OKTOBER 2020