Storå - rekordlaks på 141 cm fanget i efteråret 2016

Kæmpelaksen fra Storå er ambassadør for en bestand i fremgang

mandag 10 okt 16
|

I starten af oktober fangede en lystfisker en rekordstor laks i Storåen. Kæmpelaksen er et tegn på, at arbejdet med at redde de vestjyske laksebestande bærer frugt.

En ung lystfisker fra Holstebro slog den 5. oktober 2016 en 62 år gammel rekord, da han fangede en laks på 141 cm i Storåen i Vestjylland. Den hidtidige rekord var en laks på 136 cm, som blev fanget i Skjern Å i 1954.

Fangsten af så stor en laks er en milepæl i arbejdet med at ophjælpe de oprindelige vestjyske laksebestande. For det første viser fangsten, at bestanden i Storå nu er så stor, at sandsynligheden for, at der forekommer sådanne kæmpelaks, er øget. For det andet viser Kæmpelaksen, at forvaltningen med særskilte kvoter for smålaks (grilse) og storlaks er med til bevare den genetiske mangfoldighed, så bestanden både omfatter smålaks, som har levet få år i havet, og store laks, som har været mange år i havet, inden de vender tilbage til åerne. Da laksen blev genudsat, har den nu mulighed for at give sine gener videre til kommende lakse-generationer.

DTU Aquas undersøgelser viser, at laksebestanden i Storåen er firdoblet siden 2010. Det skyldes blandt andet, at der er gjort en stor indsats for at genskabe gode passage-, gyde- og opvækstmuligheder, og at der er indført reguleringer af fiskeriet. Bestanden klarer sig nu så godt, at der fra 2017 ikke længere skal udsættes opdrættede laks i åen.

Arbejdet med at redde de vilde laksebestande i de vestjyske vandløb involverer både sportsfiskere, kommuner, lodsejere, Miljø- og Fødevareministeriet herunder Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua.

Læs mere om de danske laksebestande:

Sådan bevarer man storlaksen i de vestjyske vandløb

Laksen i Storå skal fremover klare sig uden udsætninger

Af Einar Eg Nielsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B04ACF602-C692-476A-BB40-3C939171215C%7D
24 AUGUST 2019