DTU Aquas direktør Fritz Köster byder velkommen til Dansk Havforskermøde 2024. Foto: Anne Trap-Lind

Fiskeplejen på det 22. Havforskermøde

mandag 11 mar 24
|

Fiskeplejens to citizen science-projekter, Fangstjournalen og Nøglefiskerprojektet, blev præsenteret på videnskabelige plakater på det 22. Danske Havforskermøde på DTU i Lyngby.

Fangstjournalen
Billede af plakat, der fortæller om Fangstjournalen På Havforskermødet præsenterede plakaten om Fangstjournalen noget af det videnskabelige arbejde, der er kommet ud af Fangstjournalens dataindsamling med særligt fokus på de undersøgelser, som er blevet kvalitetssikret via såkaldt fagfællebedømmelse, hvor anonyme kollegaer inden udgivelsen har gennemlæst og forholdt sig kritisk til undersøgelsen. Undersøgelserne har primært handlet om at blive klogere på kvaliteten af de data, Fangstjournalen indsamler, og at udforske de mange muligheder som en elektronisk indrapporteringsplatform inklusive mobil-apps giver. Undersøgelserne viser blandt andet, at datakvaliteten er god, så længe der er tilstrækkeligt med deltagere.
Download plakaten her

Billede af plakat, der fortæller om nøglefiskerprojektet

Nøglefiskerprojektet
Plakaten om nøglefiskerprojektet præsenterede et udpluk af resultater fra den seneste nøglefiskerrapport, der udkom i september 2023. Plakaten understregede også betydningen af langvarige moniteringsprogrammer til at dokumentere fiskebestandenes udvikling, og at borgerinddragelse i videnskabelig dataindsamling kan bidrage væsentligt med viden til f.eks. national og international rådgivning.
Download plakaten her

 

Deltagere og sessioner på Havforskermødet

Dansk Havforskermøde finder sted hvert andet år og er et mødested for fagfolk, forskere og andre interessenter fra adskillige discipliner og områder, herunder ministerier og styrelser, fiskerierhvervet, kommuner, universiteter og institutter, NGO’er, fonde og konsulentfirmaer.

Havforskermødet løb over tre dage og bestod af adskillige sessioner, der bl.a. inkluderede: 

  • Oceanografisk teknologi
  • Monitering af biodiversitet og miljø-DNA
  • Miljøfarlige stoffer
  • Fiskeriteknologi
  • Monitering af fiskebestandene
  • Modellering af havmiljøet
  • Havfugle og pattedyr
  • Værktøjer til marin naturgenopretning.

Resumér af oplæg og plakater kan læses i "Abstract Book" fra det 22. Danske Havforskermøde

Af Troels Lange    Foto Troels Lange

Foto Anne Trap-Lind   Foto Anne Trap-Lind
Stemningsbilleder fra Havforskermødet, der bød på indslag og debatter om bl.a. havmiljøet, fiskeri, monitering og akvakultur. Fotos: Troels Lange (øverste billeder) og Anne Trap-Lind (nederste billeder). 

Af Mette K. Schiønning og Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Læs mere om:

Hvad er citizen science?

Citizen Science kan også kaldes for borgervidenskab. Det er en metode, hvor borgere hjælper med at indsamle videnskabelige data eller udfører videnskabeligt arbejde til fordel for forskningen. Samtidig er det målet, at de deltagende borgere selv bliver klogere på det videnskabelige emne, og at samarbejdet og tilliden mellem borgere og forskere bliver styrket.

Nogle kendte eksempler fra Danmark, ud over Nøglefiskerprojektet og Fangstjournalen, er arter.dk og flere praktiske projekter, hvor borgere bliver inddraget i bl.a. genetablering af stenrev eller hjælper med at genplante ålegræsenge. 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2024/03/fiskeplejen-paa-havforskermoedet?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=Laksekvote%202024
18 JULI 2024