Ål klar til udsætning

Næsten to millioner ål bliver denne sommer udsat i søer, åer og ved kysten

torsdag 04 jul 19
|

I 2019 bliver der udsat 1.810.000 små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Den danske forvaltningsplan for ål har som mål at øge antallet af blankål i naturen. Blankål er det stadie, som ålene når efter 5-15 år, inden de starter vandringen mod Sargassohavet 6.000 km vest for Europa, hvor de gyder. Ud over begrænsninger i fiskeriet forsøger man at genoprette bestanden ved at udsætte åleyngel, og de planlagte åleudsætninger for 2019 er nu i fuld gang.

 

I år bliver der udsat 1.810.000 små ål (10-15 cm) på mange forskellige lokaliteter i Danmark. Udsætningerne foretages af DTU Aqua med hjælp fra fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd og finansieres af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt fisketegnsmidler. 

 

Se her, hvor ålene bliver udsat i 2019

 

De fleste ål udsættes i vandløb og søer 

Den danske forvaltningsplan for ål, som udspringer af EU’s genopretningsplan for ålebestanden, har særligt fokus på at øge produktionen af blankål i ferskvand. Målet er at øge mængden af blankål i ferskvand til 40 % af det oprindelige niveau. Derfor udsættes der flere ål i ferskvand end i saltvand. I år bliver 10 % af de små ål udsat i saltvand og 90 % i vandløb og søer.


De ål, der bliver udsat, stammer fra glasålsfiskeri i Sydeuropa. Formålet med at flytte rundt på ålene er at flytte dem fra et område med stor dødelighed til et område med mindre dødelighed, så flere af dem bliver voksne og kan vandre til Sargassohavet og gyde. Flere undersøgelser underbygger, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blankål, der søger mod havet.

 

Hvordan beskyttes/forvaltes ålebestanden?

Nedgangen i mængden af glasål har betydet, at EU har vedtaget en europæisk genopretningsplan for ål, der sigter mod at beskytte og styrke ålebestanden. Læs mere om den danske forvaltningsplan for ål og perspektiverne for genopretning af bestanden.

Mere information om ålens biologi: 

Hvis man gerne vil øge mulighederne for at fange ål i søer, er der flere ting man kan gøre:

 

Af Michael Ingemann Pedersen og Finn Sivebæk,  DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Dette projekt er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeplejemidler

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/07/aaleudsaetning?id=74636784-8eee-41b0-88fd-53af14d7350a&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
1 AUGUST 2021