Foto: Claus Hellerøe

Skrubberne i Roskilde Fjord kortlægges

onsdag 14 nov 18
|

Radio og TV om skrubbemærkning

Radio

P4 København Eftermiddag var med på skrubbefangst i Roskilde Fjord.
Indslagene blev sendt 14. november 2018. Det ene indslag starter efter
1 t 38 min 08 sek. Det andet indslag starter efter 2 t 08 min. 33 sek.

Gå til dr.dk for at høre indslagene

TV

TV 2 Lorry var med, da skrubberne blev mærket og genudsat.
Indslaget blev sendt 16. november 2018

Gå til tv2lorry.dk for at se indslaget

Forskere og lokale fiskere samarbejder om at finde ud af, hvor i Roskilde Fjord den eftertragtede fjordskrubbe opholder sig, når den gyder. Det langsigtede mål er at få flere skrubber i fjorden. 

Skrubben er én af de mest almindelige fisk i de danske kystnære områder, og den findes stort set alle steder i rimeligt antal. Især de såkaldte fjordskrubber er eftertragtede blandt fiskere, fordi de ofte har en god størrelse på grund af de gode fødemuligheder i fjordene. 

Selvom skrubben er en af vores mest kendte og almindelige fisk, så ved man ikke meget om dens færden. Især i gydeperioden, som normalt foregår i de koldeste måneder af året, er der begrænset viden om, hvor den opholder sig. Derfor indsamler DTU Aqua nu viden om skrubbens færden i Roskilde Fjord i samarbejde med lokalforeningen af Danmarks Amatørfiskerforening (DAFF) i Frederikssund. 

Viden om skrubbernes vandringer i forbindelse med gydeperioden er vigtig, fordi gydeperioden er en sårbar tid for fiskene. Vi ønsker maksimal overlevelse af de gydemodne fisk, så de kan sikre de fremtidige generationer bedst muligt, og når vi ved, hvor fiskene gyder, kan vi bedre sørge for, at forholdene er optimale i områderne. Det giver mulighed for, at endnu flere skrubber kan finde vej til de kystnære områder i fremtiden.

Fangst, mærkning og genudsætning

Undersøgelsen starter med, at skrubberne fanges i Roskilde Fjord af fritidsfiskerne i november i år, hvorefter fiskene mærkes med en lille sender, der sidder inde i kropshulen. Fiskene får også et tydeligt udvendigt mærke (se billedet herunder), så de kan genkendes. Derefter bliver de mærkede skrubber genudsat i det område af fjorden, hvor de blev fanget. 

Der er i forvejen placeret lytteposter strategiske steder i Roskilde Fjord. Lytteposterne opfanger signalerne, som senderne i de mærkede fisk udsender. Herved håber forskerne at kunne overvåge fiskenes færden de næste 6 måneder.  

Hvis man fanger en fisk, der er mærket (se billedet herunder), er det vigtigt, at den genudsættes, så den fortsat kan bidrage til at indsamle viden. Send venligst også information om fangststed, mærkets nummer og fiskens størrelse til Mads Christoffersen, DTU Aqua på maoc@aqua.dtu.dk eller tlf. 2465 6648, 

Hvis fisken er død, skal det udvendige mærke og mærket i bugen indsendes til DTU Aqua. 
Læs mere om indsendelse af fiskemærker på fiskepleje.dk

Skrubbe med mærke.

Vil du vide mere om undersøgelsen

Undersøgelserne af skrubber i Roskilde Fjord fortsætter i 2019. Nyheder om projektet udsendes på www.fiskepleje.dk, men du er også velkommen til at kontakte Mads Christoffersen direkte enten på mail på maoc@aqua.dtu.dk eller på tlf. 2465 6648, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet.

Projektet er støttet af fiskeplejemidler. 

Af Mads Christoffersen, Carl Baden (studerende) og Jon C. Svendsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Resourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/11/skrubberne-i-roskilde-fjord-kortlaegges?id=5adec384-6623-4666-88f5-cd458c84568f
28 NOVEMBER 2021