Længde måling af pighvar

Mindstemål for en række fiskearter i saltvand er ophævet

onsdag 08 aug 18
|

I ny bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand er mindstemålet ophævet for udvalgte fiskearter i udvalgte områder.

Baggrunden er, at der er EU-regler, som forpligtiger erhvervsfiskerne til at lande hele deres fangst, også fisk som var under det gældende mindstemål og på den baggrund er mindstemålet ophævet i udvalgte områder. Dog er mindstemålet for ising og rødtunge ophævet i alle danske farvande. 

Da der foregår både lyst- og fritidsfiskeri efter disse arter og i de berørte områder, så er reglerne beskrevet i en række foldere.

Ønsker du information om hvilke arter og hvilke farvande, der er omfattet af disse ændringer, så fremgår det af Fiskeristyrelsens foldere.

Her er Fiskeristyrelsens oversigt over folder for lokale regler for fiskeri.

Bekendtgørelse trådte i kraft 1. juli 2018 og hedder: Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/08/mindstemaal-fiskearter-i-saltvand?id=072e131f-a336-4797-aa37-7f305cd041a1
28 NOVEMBER 2021