World Fish Migration Day 2018

Hjælp fiskene og sæt Danmark på verdenskortet

tirsdag 23 jan 18
|

Giv vandløbsfiskene en hjælpende hånd den 21. april. Så kan du også være med til at skabe international opmærksomhed på, at fisk skal kunne vandre frit og sikre nye generationer ved deres gydning i vandløb.

I Danmark er der en årelang tradition for at hjælpe vandløbsfiskene, og der har i mange år været fokuseret på at forbedre bestandene via udsætninger af fisk. Men i de senere år er der udført mange restaureringer for at genskabe naturlige bestande fra gydning, hvor der f.eks. er genskabt fri passage ved spærringer og etableret gode gyde- og opvækstområder.

Man kan finde mange eksempler på gode danske projekter på danske hjemmesider, men disse projekter er sjældent omtalt på internationale hjemmesider. Det sætter en begrænsning på, hvordan danske projekter kan inspirere til gode løsninger i udlandet, hvor man ofte har de samme problemer med forringede gydeforhold og spærringer ved vejunderføringer, opstemninger osv. 

Man kan tilmelde forskellige slags vandløbsprojekter til World Fish Migration Day, f.eks undervisning om vandløb, restaurering m.m.

Gør som Fynboerne - lav et projekt den 21. april

Nu er der mulighed for at sætte Danmark på verdenskortet, f.eks. ved at gennemføre restaureringsprojekter, der alligevel skal laves, lørdag den 21. april. Så kan de være en del af et internationalt arrangement med stor opmærksomhed, nemlig den såkaldte ”World Fish Migration Day 2018”, forkortet til WFMD.

Alle typer projekter kan tilmeldes, fx udlægning af gydegrus, forbedring af faunapassage og undervisning om vandløb. Hele ideen er nemlig at skabe opmærksomhed om vigtigheden af naturlige fiskebestande i vandløb.

"Jeg har taget udfordringen op og tilmeldt 2 håndfulde projekter til Fyn", siger Søren Knabe, der er formand for Vandpleje Fyn. "Vi har allerede aftalt med kommunerne, at der bliver lavet et projekt i hver af de fynske kommuner den 21. april. Jeg vil gerne rose de fynske kommuner for vores samarbejde. De kommunale sagsbehandlere har på opfordring fra Havørred Fyns projektgruppe været hurtige i sagsbehandlingen, og det har vi nydt godt af".

Klik på kortet herunder, og se alle events rundt om i verden.World-Fish-Migration-Day-Denmark - kortet viser placering af restaureringsprojekter på Fyn

Allerede tilmeldte projekter til World Fish Migration Day, den 23. januar 2018, hvor der er tilmeldt projekter i alle 10 fynske kommuner.

I skrivende stund (23. januar, 2018) er der ikke tilmeldt projekter fra andre landsdele i Danmark, hvor der ellers også bliver udført mange restaureringstiltag. Årsagen er - ganske simpelt - at der ikke har været tradition for at tilmelde projekterne og udføre dem på den dato, der er udpeget som ”World Fish Migration Day”.

Det er ærgerligt, da det er en oplagt mulighed for at sætte fokus på det store arbejde, der bliver udført i Danmark med vandløbspleje- og restaurering.

Derfor vil vi opfordre til, at myndigheder, lodsejere, vandplejefolk og andre naturvenner tilmelder sig og udfører et projekt den 21. april.

Der er 98 kommuner i Danmark, og blot et enkelt projekt i hver kommune vil tydeligt kunne ses på verdenskortet, som det nu er sket på Fyn.

Klik her og tilmeld.

Af Jan Nielsen, og Finn Sivebæk, Fiskeplejekonsulenter, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer. 

Her kan du se et on-line og opdateret verdenskort med de projekter, der er tilmeldt

Du kan tilmelde dit projekt her.

Se hjemmesiden for World Fish Migration Day

Se facebooksiden for World Fish Migration Day

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/01/world-migration-day-2018?id=857d5f28-0c30-45e2-915e-db03b99a4922
28 NOVEMBER 2021