Ørredsmolt springer på sin vej til havet

Følg den daglige smoltvandring i europæiske vandløb

onsdag 10 maj 17
|

Projektet SMOLTRACK viser udvandringen af smolt fra flere store vandløb i Nordirland, Irland, England, Spanien og Danmark. Dette giver en helt unik mulighed for at følge og sammenligne smoltvandringen i et stort område af laksens udbredelsesområde fra de sydligste bestande i Spanien over Danmark til Storbritannien.

Smoltene bliver fanget i fælder under vandringen nedstrøms i de store vandsystemer. Når smoltene er registreret, bliver data for de enkelte vandløb vist på grafer, som opdateres dagligt. På den måde kan forskere og andre få viden om, hvornår og hvor mange smolt der udvandrer fra vandløbene. 

Graferne, som viser den daglige smoltudvandring, er vist i disse links:

River Skjern Å, Danmark

River Bush, Nordirland              

River Erriff, Irland                              

River Ulla, Spanien                                       

River Tea, Spanien                                       

River Tamar, England

Fælderne fanger kun en andel af smoltene og at denne andel bliver løbende udregnet med henblik på at fastslå den samlede smoltudvandring. Fangttallene mellem fælderne kan således ikke sammenlignes direkte før undersøgelserne er afsluttede.

Her kan du få overblik over smoltudvandring fra andre danske vandløb fra de foregående år.

Af Kim AarestrupHenrik Baktoft og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

SMOLTRACK

SMOLTRACK er et EU-finansieret NASCO (the North Atlantic Salmon Conservation Organization) projekt, der koordineres fra Danmark. Projektet startede den 1. januar 2017 med partnere fra Nordirland, Irland, England, Spanien og Danmark.

Formålet med projektet er at fastslå dødeligheden af laksesmolt under deres vandring gennem de nedre dele af vandløb, flodmundinger og fjorde samt ved kysten via brug af akustisk telemetri.

Laksesmoltene vil blive mærket med akustiske sendere og deres vandring vil blive fulgt via akustiske lyttestationer. Det vil give nye data om adfærd og dødelighed i den nedre del af vandløb og fjordmundinger, og det vil kunne bruges til at vurdere om metoden er anvendelig i en større skala. Udover de videnskabelige formål er hensigten med projektet også at sammensætte en gruppe eksperter, som skal rådgive om ”best practice” for denne type forsøg.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2017/05/smolt-udvandring-2017?id=54e0230c-aa41-47c8-8a7a-ef1ddf00b0ce
23 JANUAR 2022