Pighvar. Foto: Mads Christoffersen

Pighvarrers vandring i Roskilde Fjord

mandag 10 apr 17
|

DTU Aqua har mærket fisk med transmittere, så forskerne kan kortlægge fiskenes bevægelser

I samarbejde med Gershøj Fritidsfiskerforening har DTU Aqua mærket pighvarrer med transmittere i Roskilde Fjord for at kortlægge fiskenes vandringer. Fiskere, der fanger en mærket pighvar, opfordres til at genudsætte fisken eller at indsende transmitteren til DTU Aqua. De mærkede pighvarrer kan genkendes på sytråde på fiskens overside (billede 3) . 

Pighvar med transmitter 

Der er igennem flere år udsat pighvarrer i Roskilde Fjord, og DTU Aqua er nu i gang med at undersøge resultatet af udsætningerne. Et af formålene med undersøgelserne er at finde ud af, om voksne pighvarrer bliver i fjorden, når gydeperioden nærmer sig. Med andre ord, gyder pighvarrer i Roskilde Fjord? Det er vigtigt at vide for at forstå, om en selvreproducerende bestand er ved at opstå. 

I marts i år fangede fiskere fra Gershøj Fritidsfiskerforening pighvarrer, som forskere fra DTU Aqua mærkede med transmittere. Hver pighvar fik indsat en transmitter i kropshulen (billede 1), som betyder, at alle fisk er individuelt genkendelige. Hver transmitter udsender et unikt nummer (signal), så forskerne ved præcist, hvilken fisk transmitteren tilhører (billede 2).    


Billede 1. En pighvar har fået indsat en transmitter, og skindet sys derefter sammen.


Billede 2. Transmitter, inden den indsættes i en pighvar (A). Transmitteren udsender et individuelt nummer (B), som lytteposter i fjorden kan høre.

Hvordan genkender man en mærket pighvar?

Alle mærkede pighvarrer blev udsat nord for Gershøj Havn. De mærkede pighvar kan genkendes på sytrådene på fiskens overside (billede 3). Sytrådene sidder i nærheden af brystfinnen og lukker den åbning, igennem hvilken transmitteren blev indsat (billede 1). 

Genudsætning af mærkede pighvar

Gershøj Fritidsfiskerforening og DTU Aqua opfordrer alle fiskere, der fanger en mærket pighvar, til at genudsætte fisken, så den kan leve videre i fjorden. Gershøj Fritidsfiskerforening fisker ikke efter pighvar i området vest for Nørre Rev i perioden fra udsætningen af de mærkede pighvar (marts) og indtil 1. maj 2017 for at skåne de mærkede fisk. Nørre Rev ligger 800 m øst for Gershøj Havn. 

Gershøj Fritidsfiskerforening opfordrer ligeledes andre fiskere i området til at begrænse fiskeriet efter pighvarrer for at skåne de mærkede pighvarrer.

Hvis man fanger og genudsætter en mærket pighvar, er det vigtigt, at man orienterer DTU Aqua. Dette gøres nemmest ved at kontakte Jon C. Svendsen på telefon 93 51 16 63 eller e-mail jos@aqua.dtu.dk.

Har du fundet en transmitter i en pighvar?

Hvis man tager en pighvar med hjem og finder en transmitter i fisken, når man renser den, så er det vigtigt, at transmitteren indsendes til DTU Aqua. Transmitteren ligger i nærheden af indvoldene. For at forstå pighvarrers vækst i Roskilde Fjord, er DTU Aqua meget interesseret i vægten og længden på pighvarer, der fanges i fjorden. 
Se her, hvordan du indsender en transmitter til DTU Aqua og får din dusør


Billede 3. Pighvar, der har fået indsat en transmitter. Mærkede pighvarrer kan genkendes på sytrådene på fiskens overside (se rød cirkel). Fiskere, der fanger en mærket pighvar, opfordres til at genudsætte fisken eller indsende transmitteren til DTU Aqua. Sytrådene forsvinder sandsynligvis fra de mærkede pighvarrer i løbet af sommeren 2017.

Lytteposter, der kan høre fisk

De mærkede pighvarrer registreres, når de passerer en lyttepost, der er placeret i vandet (billede 4). Lytteposter kan med andre ord ”høre”, når en mærket fisk er i nærheden. Lytteposterne er monteret mellem en flagbøje og et anker, som vist på billede 4. 


Billede 4. Flagbøje med lyttepost monteret. Billede 1A viser flagbøje og lyttepost, inden de sættes ud fra gummibåd. Billede 1B viser flagbøje og lyttepost, efter de er sat ud, og hvor de fastholdes med anker. Alle flagbøjer er udstyret med gule flag.

Der er opsat lytteposter nord for Gershøj Havn, som registrerer pighvarrer i det område, hvor de er sat ud efter mærkning. Der er desuden opsat lytteposter vest og øst for Eskildsø, hvor pighvarrer vil passere, hvis de vandrer ud af Roskilde Fjord (billede 5).


Billede 5. Lytteposter i Roskilde Fjord, der registrerer mærkede pighvarrer. Lytteposterne er afbilledet med røde cirkler. A er Eskildsø, B er Gershøj Havn, og C er Nørre Rev. Lytteposterne ved Eskildsø registrerer pighvarrer, der påbegynder vandring ud af Roskilde Fjord. Gershøj Fritidsfiskerforening fisker ikke efter pighvarrer i området vest for Nørre Rev indtil 1. maj 2017 for at skåne de udsatte pighvarrer.

Vil du vide mere om undersøgelsen?

Undersøgelserne af pighvarrer i Roskilde Fjord fortsætter i 2017 og 2018. Forfatterne udsender nyheder via www.fiskepleje.dk, men alle er velkomne til at kontakte forfatterne, hvis der er spørgsmål. Forfatterne har en email-liste, der bruges til opdateringer om undersøgelserne. Man kan få sin email-adresse tilføjet til listen ved at henvende sig til Jon C. Svendsen, e-mail jos@aqua.dtu.dk, telefon: 93 51 16 63.

Forfatterne takker Jannick Thulstrup for flere af billederne i artiklen. Fotoet øverst er taget af Mads Christoffersen.

Af Jon C. Svendsen, Josianne G. Støttrup, Hugo Flávio, Mads Christoffersen og Kim Aarestrup,  DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2017/04/pighvarrers-vandring-i-roskilde-fjord?id=a76c6107-b143-4999-9889-a637ab42f884&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2017_04_19_Nyhedsbrev
14 AUGUST 2020