Ny folder beskriver regler for fiskeri i lokalområder

mandag 30 jan 17
|

Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1591 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand, er i 2016 blevet revurderet af biologerne fra DTU-Aqua.

Med virkning fra 1. januar 2017 er fredningstiderne for hunrødspætter, hunskrubber, brisling og ålekvabber hermed blevet ophævet, og der er udsendt en ny bekendtgørelse med nr. 1473 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand.

Samtidig, også med virkning fra 1. januar 2017, er der udsendt en ”Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat”, hvori det fremgår, at der er fastsat nye mindstemål for jomfruhummers halelængde og rygskjoldslængde.

Som følge af ovenstående, har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen opdateret de berørte foldere i serien: Information om særlige regler for fiskeri.

Her finder du alle folderne og kan frit downloade dem.

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2017/01/fiskeregler-i-lokalomraader?id=7b6fd145-c12b-4c9b-9ac7-b9c1a2cc1057
28 NOVEMBER 2021