Fotoet i starten af artiklen viser et dansk vandløb, hvor en havørredhun gyder og hun er omgivet af 9 mindre ørredhanner. Foto Henning Larsen

Undgå indavl, hvis du udsætter ørreder i naturen

søndag 06 nov 16
|

Små ørredhanner har stor gydesucces trods deres ringe størrelse. Derfor bør man både bruge små og store hanner til befrugtning, når man opdrætter ørreder til udsætning. Det er med til at sikre den genetiske variation.

Fotoet i starten af artiklen viser et dansk vandløb, hvor en havørredhun gyder og hun er omgivet af 9 mindre ørredhanner.

Mange undersøgelser viser, at små hanner i høj grad bidrager til at befrugte æg fra havørredhunner, og dermed er de mange hanner med til at sikre en stor genetisk variation. Brug derfor også de små hanner, hvis du opdrætter ørreder til udsætning i naturen.

Ørreder, som bliver sat ud i naturen, skal have stor genetisk variation. Ellers er der risiko for indavl i bestandene. Når man opfisker moderfisk og opdrætter ørreder til udsætning er der få, men vigtige regler for, hvordan man skaber den genetisk sundeste ørred til udsætning og derved undgår indavl.

En af de vigtigste regler er, at man skal bruge mindst 25 ørreder af hvert køn til befrugtningen for at undgå indavl. Da det generelt er ørredhanner, der mangler, når man opfisker forældrefisk, skal man i en sådan situation gøre en ekstra indsats for at finde flere ørredhanner i vandsystemet. Og her kan man roligt også bruge de små hanner – præcis som det sker i naturen. Det gælder specielt i tilfælde, hvor det er vanskeligt at opnå de 25 forældrefisk af hvert køn, som er nødvendigt for at undgå indavl.

Små ørredhanner kan godt kønsmodne og bidrage til at bestandene får en stor genetisk variation
Små ørredhanner kan kønsmodne selvom de kun er 10-20 cm lange og de befrugter en stor del af æggene.

Små hanner hos både laks og ørreder er meget virile og befrugter derfor en stor del af de æg, der er gydt af de langt større hunfisk. De små hanner spiller således en vigtig rolle for laks og ørreders gydesucces. Ud over at sikre, at flere æg befrugtes, medvirker dværghannerne til at sikre, at en større genetisk variation bliver givet videre til den næste generation.

Undersøgelser har vist, at sæd fra de små hanner hos laksefisk indeholder flere, mere aktive og energirige sædceller per milliliter end havvandrende hanners sæd.

Et befrugtningsforsøg med laks viste oven i købet, at småhannernes sæd befrugtede flere æg end de havvandrende hanner, når den samme mængde sædceller fra de to typer hanner blev tilført æggene.

På trods af deres begrænsede evne til fysisk at kæmpe med de store hanner, så har dværghanner altså et par tricks i ærmet, som gør, at de får større gydesucces, end man skulle forvente ud fra deres størrelse.

Det skal du vide, når du opdrætter fisk til udsætning

Der er vigtig, at man kender til følgende forhold, når man opdrætter fisk til udsætning:

Download folder om opdræt af fisk til udsætning i naturen (pdf - 5 mb)

Af Finn Sivebæk & Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Udsætning af ørred i naturen

Udsætning af ørred sker med det mål, at bestandene med tiden skal blive selvreproducerende. Derfor skal de udsatte ørreder være af god kvalitet. Når man opdrætter fisk til udsætning, kan man optimere kvaliteten på flere områder, bl.a. ved at sikre en stor genetisk variation. Det er salget af fisketegn, der finansierer udsætning af fisk.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/11/opdraet-af-oerred-til-udsaetning?id=1eb1a5b0-cad4-4b84-aefa-6353bc7b5821&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
24 JULI 2024