Udsætning af sætteål

Stort antal ål bliver udsat i vandløb, søer og kystnære områder

mandag 27 jun 16
|
I 2016 bliver der udsat over 1,5 millioner små ål i både fersk- og saltvand. Flere undersøgelser viser, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blankål, der søger mod havet. Åleudsætningerne er finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt af fisketegnsmidler.

I sommeren 2016 bliver der udsat over 1,5 million sætteål i danske vandområder med hjælp fra fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd. Ålene blev fordelt, så cirka 10 % blev udsat i marine områder, 40 % i vandløb og 50 % i søer.

Her kan du se, hvor ålene blev udsat i sommeren 2016.

De ål der bliver udsat stammer fra glasålsfiskerier i Sydeuropa. Formålet med at flytte rundt på ålene er, at de bliver flyttet fra et område med stor dødelighed til et område med mindre dødelighed, med den hensigt at skabe en større gydebestand i Saragassohavet.

Udsætningerne er et led i den danske forvaltningsplan for ål, som udspringer af EU’s genopretningsplan for ålebestanden. Målet er at øge mængden af blankål i ferskvand til 40 % af det oprindelige niveau.

Mere information om ålens biologil: 

Hvis man gerne vil øge mulighederne for at fange ål i søer, er der flere ting man kan gøre:

Af Finn Sivebæk og Michael Ingemann Pedersen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Åleudsætningerne i 2016 finansieres af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt af fisketegnsmidler. 

European Martime and Fisheries Fund (EMFF)             

Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Vi investerer i hav og fisk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/06/udsaetning-af-aal?id=2f97c1e1-c847-405d-be67-5c4ff43a4583
28 NOVEMBER 2021