6 cm stor pighvarre klar til udsætning. Foto: Mads Christoffersen

15.000 pighvarrer udsat ved sjællandske kyster

onsdag 27 aug 14
|

Se tv fra udsætningerne

TV2 Øst viser udsætning af pighvarrer i Karrebæk Fjord
(klik på videoen i bunden af siden)

 

TV2 Lorry viser udsætning af pighvarrer ved Vedbæk
(2.27 minutter henne i programmet)

DTU Aqua og lokale fritidsfiskere har sat 15.000 små pighvarrer ud i havet ved Roskilde, Karrebæksminde og Vedbæk. Formålet er at øge bestanden af pighvarrer.

Pighvarren er en eftertragtet spisefisk, som mange lyst- og fritidsfiskere gerne vil fange. For at øge bestandene udsætter den Marine Fiskepleje under DTU Aqua med mellemrum små pighvarrer i samarbejde med lokale fiskere. Den 26. august 2014 blev der således udsat 15.000 pighvarrer tre steder på Sjælland, nemlig ved Gershøj i Roskilde Fjord, i Karrebæk Fjord ved Næstved og ud for Vedbæk i Nordsjælland.

Pighvarrerne er 6 cm store, men skal vokse til en størrelse på over 30 cm, før de må fanges og tages med hjem. Afhængigt af opvækstforholdene vil der gå omkring 2-4 år, før de udsatte pighvarrer har nået den størrelse.

Pighvarrer mod sortmundet kutling

I Karrebæk Fjord er der forhåbning om, at pighvarrerne med tiden også kan være med til at tynde ud i bestanden af sortmundet kutling, som findes i stort antal i netop denne fjord.

Sortmundet kutling er en invasiv art, som udgør en trussel mod kystfiskeriet, fordi den spiser fiskeæg og konkurrerer om føden med arter, som er kommercielt vigtige eller har betydning for det rekreative fiskeri.

Udsætning betales af lystfiskerne

Udsætningen af pighvarrerne finansieres af indtægterne fra de fisketegn, som lyst- og fritidsfiskere skal købe for at måtte fiske. Det er NaturErhvervstyrelsen, som administrerer pengene og fordeler dem til forskellige formål, herunder udsætning af fisk.

Læs mere om pighvarrer

Læs mere på fiskepleje.dk om

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2014/08/15000-pighvarrer-udsat-ved-sjaellandske-kyster?id=54346a89-1514-4003-a4b7-a423bcee609d
5 DECEMBER 2022