Skarv æder aborre. Foto Helge Sørensen

Dyr spiser fisk, men hvad betyder det for fiskebestandene ?

onsdag 18 jun 14
|
Det er en kendt sag at fisk står på menuen hos flere dyr i den danske natur f.eks mink, odder, skarv og fiskehejre. Men hvad betyder det egentlig for fiskebestandene.

En ny rapport fra DTU gør os klogere på dette. Rapporten har samlet den eksisterende viden fra danske og udenlandske undersøgelser og konkluderer at især skarven kan påvirke bestande af ferskvandsfisk i både vandløb og søer men at også odder og fiskehejre kan have en indflydelse.

Rapporten som er udført i samarbejde med DCE slår samtidig fast at skarven er et værdifuldt element i den danske natur men der kan i nogle områder være brug for regulering for at beskytte sårbare fiskebestande.

Læs hele rapporten om Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Af seniorforsker Niels Jepsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2014/06/dyr_aeder_fisk_og_paavirker_bestandene?id=04a8267b-d47f-4183-bf0d-13b090822287
18 JULI 2024