Gensyn med to mærkede gedder

onsdag 14 maj 14
|

Geddeyngel, som blev udsat som bestandsophjælpning i søer i 2007 og 2009, er nu blevet genfanget, og deres vækst har været god. De blev desuden genfanget meget tæt på det sted, hvor de i sin tid blev udsat.

DTU Aqua foretog i årene 2007-2009 udsætningsforsøg med 5-8 cm lange geddeyngel i Brassø og Vejlsø ved Silkeborg. Formålet var at se, om sådan en udsætning af geddeyngel kan øge bestanden af fangbare gedder. For nylig blev to af de udsatte gedder genfanget - men nu i en ganske anden kaliber. Der skal dog mange flere genfangster til, før man kan lave en konklusion på, om udsætningerne har givet en tilfredsstillende bestand af gedde.

Gedderne havde en gennemsnitlig vækst på 11 cm pr. år (udsat 2007) og 15 cm pr. år (udsat 2009), hvilket er en særdeles pæn vækst. 

Indgik i et forsøg

Morten Beck Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i Silkeborg Fiskeriforening, var på geddefiskeri den 17. marts i år. Turen gik til Brassø og Vejlsø ved Silkeborg. Brassø er en del af selve Gudenåen og har en betydelig bådtrafik. Vejlsø er en mindre og mere fredelig sø, der er forbundet til Brassø med en kort kanal. Forsøgsfiskeriet i Vejlsø, hvor det normalt ikke er tilladt at lystfiske skete efter at have fået speciel tilladelse til at fiske til videnskabeligt formål.

Geddebestanden har i mange år været beskeden i de to søer. Som led i et forsøg på at forbedre geddebestanden udsatte DTU Aqua i årene 2007-2009 i alt 9.727 stk geddeyngel i Brassø og Vejlsø. For at kunne følge med i de udsatte gedders overlevelse og vandringer blev ynglen mærket med de såkaldte PIT-mærker, som er meget små mærker med et individuelt nummer, der kan aflæses elektronisk, så man kan kende fiskene ved genfangst. Læs mere om PIT-mærker.

Undersøgelser i årene efter viste, at de udsatte gedder overlevede fint og udgjorde en betydelig andel af geddebestanden. Nu har gedderne vokset sig rigtig store og indgår i fiskeriet. Morten fangede på sin fisketur tre gedder, hvoraf to var mærkede med PIT-mærker af DTU Aqua. Det er selvfølgelig ikke muligt, at konkludere noget endeligt på grundlag af tre fisk, men fangsten peger i retning af, at de udsatte gedder stadig udgør en betydelig del af bestanden.

Lille mærke, der er godt skjult

Et lille PIT-mærke på 12x2 mm fylder ikke meget inden i en stor gedde og kan selvfølgelig nemt blive overset. Når Morten faktisk opdagede, at de to gedder var mærkede, var det fordi han havde lånt en scanner, der kan aflæse PIT-mærker. Han kunne derfor også genudsætte begge fisk uskadt og kun tage de værdifulde oplysninger med hjem. Begge gedder svømmer derfor sikkert stadig rundt og kan deltage i fremtidige gydninger.

De to gedder var begge 68 mm lange, da de blev mærket og udsat, den ene i juni 2007 og den anden i juni 2009. Nu er de vokset til henholdsvis 4,8 kg og 85 cm (udsat 2007) og 3,6 kg og 80 cm (udsat 2009). Det svarer til en gennemsnitlig vækst på 11 cm pr. år (udsat 2007) og 15 cm pr. år (udsat 2009), hvilket er en særdeles pæn vækst. At den ældste og største er vokset mindst i gennemsnit skyldes antagelig kun, at længdevæksten aftager med alderen, så jo ældre gedder er, jo mindre vil de altid være vokset pr. år i gennemsnit.

Morten med gedden som var blevet udsat som 7 cm lang geddeyngel i 2007 
Den stolte fanger, Morten, med gedden, der blev udsat i 2007. 

Gedderne blev genfanget tæt på det sted, de blev udsat

En anden interessant detalje ved fangsterne er, at begge gedder blev genfanget i den sø, hvor de blev sat ud - faktisk indenfor en afstand af højst 2-300 m fra udsætningsstedet. For gedden fra Vejlsø er der formentlig tale om endnu kortere, måske under 100 m. Om de i mellemtiden har været på længere ture og er vendt tilbage igen, ved vi selvfølgelig ikke, men nu var de i hvert fald meget tæt på det sted, hvor deres liv i Silkeborg-søerne startede med en udsætning. Bedømt ud fra størrelsen er der mest sandsynligt tale om to hunner, idet de bliver størst.

Læs mere om geddens biologi.

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2014/05/gedder_vokser_godt?id=eca8394e-2617-43ab-9465-573343b1c9ea
4 APRIL 2020