Stalling. Foto: Bernt Rene

Status for stallingen 2012

fredag 02 nov 12
|
Rapporter fra sportsfiskere tilbage i 2010 igangsatte et projekt om tilbagegangen i bestanden af stalling. DTU Aqua gennemførte projektet og har nu dokumenteret, at bestanden af stalling rent faktisk er gået tilbage ligesom forskerne har forsøgt at forklare årsagen.
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2012/11/121102_status_stallingen?id=0e53ac1f-1788-4bb8-8242-5229e2ec5134
28 NOVEMBER 2021