Aborren gyder i Ishøj Havn hvor vandet har en saltholdighed på 9.6 promille

Ny opdagelse: Aborrer gyder i Ishøj Havns brakvand

onsdag 31 okt 12
|

Aborren yngler i det salte vand i Ishøj Havn. En undersøgelse har vist at nogle aborrer gyder i havnens brakvand, hvor der er målt en saltholdighed på 9,6 promille.

I Køge Bugt er der en stor bestand af brakvandsaborrer, der om efteråret søger ind mod de østsjællandske åer. Dette er i ekstraordinær grad tilfældet for St. Vejle Å, der munder ud i det salte deltaområde, der rummer Ishøj- og Vallensbæk Havn. Her samles hundredvis af store aborrer hvert efterår. Lystfiskere fra hele landet har for længst fundet frem til de mange fisk, der vinteren igennem opholder sig i den nederste del af åen, og i foråret 2012 var det så blevet videnskabens tur til at se nærmere på den store bestand.

Ægstrenge fra aborre fotografet på bunden i Ishøj Havn. Foto: Peter Rask Møller.  
Ægstrenge fra aborre fotograferet på bunden i Ishøj Havn. Foto: Peter Rask Møller.

Yngler aborren i saltvand?

Formålet var at afsløre om aborrerne ynglede i det salte vand i Ishøj Havn. Til det blev der benyttet telemetri og afprøvet en ny monteringsmetode til senderne, som blev indført gennem fiskenes ægledere. Senderne skulle derpå falde ud under gydningen og derved afsløre gydepladsen for den enkelte fisk.

Resultaterne viste, at metoden virkede fremragende, og at en stor del af de mærkede fisk gydede i havnens brakvand med 9,6 promille salt. Inden gydningen kunne telemetrien afsløre, at en del af aborrerne befandt sig meget af tiden i åens nedre løb og gik ud i havnebassinet før gydningen. For at se om resultaterne var gældende for hele bestanden, blev også den samlede bestands gydepladser kort-lagt. Det viste sig også, at der generelt var meget store mængder æg i havnen og en fin sammenhæng mellem de mærkede fisk og hele bestandens gydepladser.

Figur 2: Udsnit af ægkort med påtegnede gydesteder for flertallet af fiskene i undersøgelsen. De farvede tal og cirkler indikerer gydepladsen for fisken med det pågældende nummer. Farven på cirklen korresponderer med ægtætheden i området. Skalaen er: enkelte (hvid), få (gul), flere (orange) og mange (rød). Steder uden markering var uden æg 
Udsnit af ægkort med påtegnede gydesteder for flertallet af fiskene i undersøgelsen. De farvede tal og cirkler indikerer gydepladsen for fisken med det pågældende nummer. Farven på cirklen svarer til ægtætheden i området. Skalaen er: enkelte (hvid), få (gul), flere (orange) og mange (rød). Steder uden markering var uden æg.

Aborren er omstillingsparat

Dette resultat er opsigtsvækkende, da det ikke tidligere er vist, at aborrer gyder i så høje saliniteter, som dem der blev målt i havneområdet. Noget tyder derfor på, at aborrer er i stand til lokalt at tilpasse sig livet i saltvand. Man kan dog endnu ikke sige noget om, hvor stor overlevelsen er af æggene i så høje saltholdigheder, samt om larverne faktisk kan overleve i havnens brakvand. Projektets resultater viser, at aborren kan yngle i brakvand op mod 10 promille, men også at dette foregik på gydepladser, som lå rimelig beskyttet mod bølger med rørskov til at lægge æg-strengene på, hvilket kan vise sig at være en begrænsende faktor for gydning i brakvand.

Undersøgelsen blev udført som en del af et bachelorprojekt, som et samarbejde mellem DTU Aqua og Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.

Af: Emil Flindt Christensen og Mikkel Skovrind.

Kontakt: Seniorforsker Lene Jacobsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark.  

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2012/10/121031_aborrer_koege_bugt?id=cd6e59ca-8c67-428e-bf28-49c6c517ab79
4 DECEMBER 2020