Verdens mindste iltmåler

Verdens mindste iltmåler til fisk

torsdag 27 sep 07
|
Verdens mindste iltmåler kan sættes på fisk. Fiskene kan nu være med til at vise indholdet af ilt i det vand som de svømmer rundt i.

Forskere ved Danmarks Fiskeriundersøgelser har udviklet en transmitter, der måler vandets iltindhold, imens den sidder på en fritsvømmende fisk. Monteret på en fisk kan transmitteren sende data til en lyttebøje sat op i for eksempel Mariager Fjord, så forskerne hele tiden kan registrere vandets iltindhold omkring fisken. Langt de fleste fisk har behov for rigelige mængder ilt.

Laboratorieundersøgelser har påvist, at fisk reagerer kraftigt på iltsvind, og vi ved fra for eksempel Mariager Fjord, at udpræget iltsvind kan føre til fiskedød. Typisk driver store mængder fisk op på stranden, men hvornår reagerer fiskene på et begyndende iltsvind? Er det alle fisk i Mariager Fjord, der dør, eller er der nogle, der når at flygte ud i Kattegat? For at besvare sådanne spørgsmål blev der til formålet udviklet en transmitter til fisk i samarbejde med firmaerne Loligo Systems i Tjele og Thelma i Trondheim.

Transmitteren, som kan sættes på fisk, der vejer mindst 750 g, består af to komponenter. Den første komponent er selve iltsensoren, der måler vandets iltindhold. Når iltmålingen er foretaget, anvendes den næste komponent til at generere et akustisk signal, der forplantes igennem vandet. Signalet, der indeholder iltmålingen, kan opfanges af en lyttebøje, der typisk er placeret ved vandoverfladen. På denne måde kan iltmålinger foretaget lige ved en fritsvømmende fisk i naturen opfanges og gemmes til senere analyse.

Ud over det marine miljø i Mariager Fjord kunne transmitteren meget vel anvendes til at undersøge, hvordan fisk reagerer på iltsvind i vandløb. Nedstrøms dambrug kan der periodevis forekomme iltsvind i sommermånederne.

Iltsvindet er ofte karakteriseret ved, at iltindholdet er højt i dagtimerne, men meget lavt i nattetimerne. Det er endnu uklart, hvordan dette påvirker fiskene. Iltsenderen vil kunne afsløre, om fiskene opsøger de mindre og iltrige tilløb, om de svømmer længere nedstrøms, hvor iltindholdet er tilfredsstillende, eller om de dør. Ilttransmitteren er det ideelle instrument til at besvare sådanne spørgsmål, da den afslører iltniveauet der, hvor fisken befinder sig.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2007/09/070927_verdens_mindste_iltmaaler?id=b7cc0f2a-a3f0-43dd-a310-bbb2600770b4
27 SEPTEMBER 2021